100 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

100 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

Times Higher Education  นิตยสารชื่อดังได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยผลการจัดอันดับประจำปี 2019 ออกมาให้ชมกันเป็นขวัญตาเช่นทุกๆ ปี ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยยอดนิยมติดอันดับ 1-100 ดังนี้

University of Oxford ประเทศ United Kingdom

University of Oxford ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด หรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า ออกซฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานประวัติการก่อตั้งที่แน่นอน แต่มีหลักฐานว่าได้เริ่มสอนมาตั้งแต่ ค.ศ.ค.ศ. 1096ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดสอนเป็นอันดับสอง

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเติบโตขึ้นจากความหลากหลายของสถ​​าบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงวิทยาลัยร่วมทั้ง 38 แห่ง และหน่วยงานทางวิชาการซึ่งแบ่งออกเป็นสี่แผนก แต่ละวิทยาลัยมีระบบการจัดการอย่างอิสระในการควบคุมสมาชิกรวมทั้งมีระบบโครงสร้างภายในและกิจกรรมเป็นของตนเอง มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยซึ่งมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกกระจายอยู่ทั่วใจกลางเมือง การศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ที่ออกซฟอร์ดเป็นการจัดการด้วยวิธีติวเตอร์ตลอดรายสัปดาห์ไปในแต่ละวิทยาลัยและฮอลล์ต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากชั้นเรียน การบรรยาย และการปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นโดยคณะและภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: University Offices, Wellington Square, Oxford, Oxfordshire, OX1 2JD, United Kingdom


Stanford University ประเทศ United States

Stanford University ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวิทยาลัยลีแลนด์สแตนฟอร์ดจูเนียร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง สแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณ 60 กม. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองของโลกโดย Academic Ranking of World Universities ถูกจัดให้อยู่ในระดับ เดียวกับ Harvard, Yale, Princeton, MIT, Caltech บางครั้งเรียกย่อ ๆ ในกลุ่มเด็กนักเรียน High School ว่ากลุ่ม HYPSMC หมายถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเรียนยาก  นอกจากนี้สแตนฟอร์ดยังได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี นอกเหนือจาก MIT และ Caltech และมีนักวิจัยรางวัลโนเบลจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ สแตนฟอร์ดยังมีคลังข้อมูลและศูนย์เก็บเอกสารทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น US Federal Government Archive ห้องเก็บหนังสือโบราณ และยังมีบุคลากรชั้นแนวหน้าในสาขาต่างๆทุกสาขา

ที่อยู่:450 Serra Mall, Stanford, California, 94305–2004, United States

 เบอร์โทรศัพท์:+1 650 723 2300

 เว็บไซต์: www.stanford.edu/


Harvard University ประเทศ United States

Harvard University ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก แห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อปี 8 กันยายน พ.ศ. 2179 มีอายุครบ 370 ปีใน พ.ศ. 2549

ฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีก โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยฮาร์ยาร์ดยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยูเอสนิว และได้รับการจัดอันดับโดยไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ติดต่อกันมายาวนานหลายปี

ที่อยู่: Massachusetts Hall, Cambridge, Massachusetts, 02138, United States


California Institute of Technology ประเทศ United States

California Institute of Technology ประเทศ United States

สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หรือ แคลเทค เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองแพซาดีนา ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2434 ในปัจจุบัน มีนักศึกษาประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1,000 คน และ ปริญญาโทเอก 1,000 คน

สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียมีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยหลายด้านเช่น ด้าน วิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอากาศยาน และวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมาก

ที่อยู่: 1200 East California Boulevard, Pasadena, California, 91125, United States


Massachusetts Institute of Technology ประเทศ United States

Massachusetts Institute of Technology ประเทศ United States

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ แล้วเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต่อ ๆ มาในสาขาชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการจัดการ MIT ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1861

ที่อยู่: 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts, 02139-4307, United States


University of Cambridge ประเทศ United Kingdom

University of Cambridge ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (อังกฤษ: University of Cambridge) เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ในสหราชอาณาจักร มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของสหราชอาณาจักร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1752 โดยมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนหน้านั้นคือ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับที่สี่ของโลกและยังเปิดดำเนินการอยู่อีกด้วย มหาวิทยาลัยก่อกำเนิดจากคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งขัดแย้งกับชาวบ้านที่เมืองออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริจด์และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมักได้รับการจัดอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับโดยสำนักต่าง ๆ จนมีการเรียกรวมกันว่า อ๊อกซบริดจ์ ในปีพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รั้งตำแหน่งอันดับที่สองของโลก ในบรรดามหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รางวัลโนเบลสูงที่สุด กล่าวคือ 118 รางวัล

ที่ตั้ง: The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1TN, United Kingdom


Princeton University ประเทศ United States

Princeton University ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2289 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของประเทศ โดยเมื่อก่อตั้งใช้ชื่อว่า วิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน” ในปี พ.ศ. 2439 หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตัน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตันจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก

ที่ตั้ง: Princeton, New Jersey, 08544, United States


National University of Singapore ประเทศ Singapore

National University of Singapore ประเทศ Singapore

National University of Singapore

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสิงคโปร์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ในปี พ.ศ. 2448และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2523 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชีย  จากการศึกษาของ QS World University Rankings อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก และลำดับ 1 ในทวีปเอเชีย

ที่อยู่: 21 Lower Kent Ridge Road, 119077, Singapore

เบอร์โทรศัพท์: +65 65 16 6666

เว็บไซต์:  www.nus.edu.sg/


ETH Zurich ประเทศ Switzerland

ETH Zurich ประเทศ Switzerland

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1854 โดยสมาพันธรัฐสวิส และเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1855 ในชื่อ Eidgenössische Polytechnische Schule ขณะนั้นสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนเพียง 6 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี การป่าไม้ ส่วนคณะสุดท้ายเป็นการรวมตัวกันของภาควิชาย่อยต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ และในปี ค.ศ. 1924 สถาบันได้จัดระเบียบโครงสร้างภายในองค์กรอีกครั้ง ทำให้มีคณะวิชามากขึ้นถึง 12 คณะวิชา

ที่อยู่: Rämistrasse 101, Zürich, 8092, Switzerland


Georgia Institute of Technology ประเทศ United States

Georgia Institute of Technology ประเทศ United States

สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย หรือรู้จักในชื่อ จอร์เจียเทค เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย จอร์เจียเทคจัดเป็นมหาวิทยาลัยประเภทเน้นการวิจัย โดยเป็นส่วนหนึ่งในเครือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย จอร์เจียเทคมีวิทยาเขตหลายแห่งทั่วโลก ได้แก่ ที่เมือง Savannah รัฐจอร์เจีย, เมือง Metz ประเทศฝรั่งเศส, เมือง Athlone ประเทศไอร์แลนด์, เมือง Shanghai ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ จอร์เจียเทคก่อตั้งเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2428 มีนักศึกษา ประมาณ 20,000 คน และมีคณาจารย์มากกว่า 1,000 ท่าน

ที่อยู่: North Avenue, Atlanta, Georgia, 30332, United States


University of California, Berkeley ประเทศ United States

University of California, Berkeley ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองเบิร์กลีย์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868)  และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดากลุ่มมหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์มีชื่อเสียงในหลากหลายด้านเช่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการค้นพบไซโคลตรอน (cyclotron) โดย เออร์เนสต์ ลอว์เรนซ์ และมีการค้นพบธาตุเคมี 17 ธาตุใหม่ การพัฒนาอินเทอร์เน็ต การพัฒนายูนิกซ์ BSDและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกลำดับที่ 4 สำหรับการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities ของปี 2012 และ อันดับที่ 5 สำหรับการจัดมหาวิทยาที่มีชื่อเสียงของ Times Higher Educationของปี 2013

ที่อยู่: 110 Sproul Hall, Berkeley, California, 94704, United States


Imperial College London ประเทศ United Kingdom

Imperial College London ประเทศ United Kingdom

อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน หรือชื่อตามกฎหมายว่า อิมพิเรียลคอลเลจออฟไซอันเท็กนอลอจีแอนด์เมดซิน เป็นมหาวิทยาลัยใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน บุคลากรของอิมพิเรียลคอลเลจลอนดอนได้รับรางวัลโนเบลจำนวนทั้งหมด 15 รางวัลอิมพิเรียลคอลเลจลอนดอนเป็นสถาบันมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์

ที่อยู่: South Kensington Road, Kensington, London, SW7 2AZ, United Kingdom


University of California, Los Angeles ประเทศ United States

University of California, Los Angeles ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ทำการวิจัยตั้งอยู่ในเขตเวสต์วูต ของมหานครลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในระบบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ยูซีแอลเอเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาเป็นระบบของรัฐบาลและถือเป็นมหาวิทยาลัยระบบไอวีลีคของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้แก่นักเรียนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวนกว่า 337 หลักสูตรในสาขาวิชาที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอยังเป็นวิทยาลัยที่มีนักศึกษามากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีจำนวนนักศึกษาในระดับปปริญญาตรีกว่า 28,000 คนและระดับบัณฑิตศึกษาอีกกว่า 12,000 คน ทั้งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษามากที่สุดในอเมริกา

ที่อยู่: 405 Hilgard Ave, Los Angeles, California, 90095, United States


Peking University ประเทศ China

Peking University ประเทศ China

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง Bei-Da นิยมเรียกกันว่าเป่ยต้า เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของจีน 1 ใน 9 เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชิงหฺวา เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ชั้นนำของรัฐที่มีชื่อเสียง มีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ 2532 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีน และจากการจัดลำดับโดย Qs University Ranking มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ในลำดับที่ 39 ของโลก และลำดับ 9 ในเอเชีย 

ที่อยู่: No.5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, 100871, China


Nanyang Technological University, Singapore ประเทศ Singapore

Nanyang Technological University, Singapore ประเทศ Singapore

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง เป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากการศึกษาของ QS World University Rankings ในปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง อยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก และลำดับ 2 ในทวีปเอเชีย รองจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ที่อยู่: 50 Nanyang Avenue, 639798, Singapore

 เบอร์โทร:+65 6791 1744

เว็บไซต์: www.ntu.edu.sg/

University of Michigan-Ann Arbor ประเทศ United States

University of Michigan-Ann Arbor ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองแอนน์อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2360 ในเมืองดีทรอยต์ และได้ย้ายมาที่แอนน์อาร์เบอร์ ใน พ.ศ. 2390มหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐมิชิแกน และได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดับต้นของประเทศในหลายสาขาวิชา รวมถึงทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและผังเมือง กฎหมาย บริหาร วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และดนตรี

ที่อยู่: 500 S. State Street, Ann Arbor, Michigan, 48109, United States


Carnegie Mellon University )ประเทศ United States

Carnegie Mellon University )ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองพิตซ์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 โดยสถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเมลลอน คาร์เนกีเมลลอนรู้จักในชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในโลกในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการแสดง บุคลากรจากคาร์เนกีเมลลอนได้รับรางวัลโนเบล13 รางวัล รางวัลทัวริง 8 รางวัล รางวัลเอมมี 7 รางวัล รางวัลออสการ์ 3 รางวัล และ รางวัลโทนี 4 รางวัล

ที่อยู่: 5000 Forbes Ave, Pittsburgh, Pennsylvania, 15213, United States


École Polytechnique Fédérale de Lausanne ประเทศ Switzerland

École Polytechnique Fédérale de Lausanne ประเทศ Switzerland

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น 1 ใน 2 สถาบันชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในกำกับของ กระทรวงการเศรษฐกิจ การศึกษา และ การวิจัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ขึ้นตรงต่อ สมาพันธรัฐสวิส หรือ รัฐบาลกลาง 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซานได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2396 โดยสมาพันธรัฐสวิส และเริ่มดำเนินการเรียนการสอน ในชื่อ École spéciale de Lausanne ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 สถาบันได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในชื่อ École d’ingénieurs de l’Université de Lausanne. และในปี พ.ศ. 2512 ได้แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยโลซาน และเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ในขณะที่มหาวิทยาลัยโลซาน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลท้องถิ่น (Canton of Vaud) ปัจจุบัน สถาบันตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาของเมืองโลซาน ใกล้กับ มหาวิทยาลัยโลซาน ซึ่งเป็นภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส

ที่อยู่: Route Cantonale, Lausanne, 1015, Switzerland


Delft University of Technology ประเทศ Netherlands

Delft University of Technology ประเทศ Netherlands

แปลจากภาษาอังกฤษ-Delft University of Technology หรือที่เรียกว่า TU Delft เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสาธารณะของเนเธอร์แลนด์ที่เก่าแก่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ใน Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยีทั่วโลกและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ในปี 2019 

ที่อยู่: Postbus 5, 2600 AA Delft, Netherlands


Tsinghua University ประเทศ China

Tsinghua University ประเทศ China

มหาวิทยาลัยชิงหฺวา เป็นมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ในบริเวณสวนของราชวงศ์ชิง โดยเงินบริจาคของรัฐบาลแมนจู ด้วยการเสนอของประธานาธิบดีธีโอดอร์ โรสเวลต์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและมติของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา จากเงินอุดหนุนการช่วยเหลือสมัยเหตุการณ์กบฏนักมวย รู้จักกันดีในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดหนึ่งในสองแห่งของจีน ชิงหฺวามีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสองคน ได้แก่ หู จิ่นเทา และ สี จิ้นผิง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชิงหฺวา มีคณะและสาขาวิชา ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

ที่อยู่: 1 Qinqhuayuan, Beijing, 100084, China

เบอร์โทร: +86-10-62796610

เว็บไซต์:  www.tsinghua.edu.cn/


มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็น มหาวิทยาลัยยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุด สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปีนี้มี 42,000 คนรวมถึงนักศึกษานานาชาติ 8,000 คนจากกว่า 120 ประเทศ

ที่อยู่:Private Bag 92019, Auckland, 1142, New Zealand

เบอร์โทรศัพท์: +64 9 373 7513

เว็บไซต์: www.auckland.ac.nz/

มหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา

หนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยของแคนาดาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่อง McMaster มีความภาคภูมิใจในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของที่นี่ ปัจจุบันMcMaster ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 21,441 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3,519 คนอาจารย์ประจำ 1,413 คนและศิษย์เก่า 170,654 คนใน 137 ประเทศทั่วโลก

ที่อยู่:1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, L8S 4L8, แคนาดา

เบอร์โทรศัพท์: +1 905 525 9140


University of British Columbia ประเทศ Canada

University of British Columbia ประเทศ Canada

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC) เป็นศูนย์การสอนการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสาธารณะ 20 อันดับแรกของโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ดีที่สุดในอเมริกาเหนือ

ที่อยู่:2329 West Mall, Vancouver, British Columbia, V6T 1Z4, แคนาดา

 เบอร์โทรศัพท์:+1 604 822 2211

เว็บไซต์: www.ubc.ca/


University of Manchester ประเทศ United Kingdom

University of Manchester ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซล ด้วยจำนวนนักศึกษาเกือบ 40,000 คนนี่เป็นชุมชนนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสี่คณะได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, มนุษยศาสตร์, การแพทย์และวิทยาศาสตร์ของมนุษย์,วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ที่อยู่: Oxford Road, Manchester, Lancashire, M13 9PL, สหราชอาณาจักร


คิงส์คอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คิงส์คอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ

King’s เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้บริการการสอนและการวิจัยระดับโลก ที่นี่อยู่ในอันดับที่หกในสหราชอาณาจักรด้านคุณภาพและปริมาณของกิจกรรมการวิจัย (Research Excellence Framework 2014) King’s มีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าหลายอย่างที่กำหนดรูปแบบชีวิตสมัยใหม่เช่นการค้นพบโครงสร้างของ DNA และการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือและเรดาร์ King’s ยังคงเป็นผู้นำในการค้นคว้าและบุกเบิกแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

ที่อยู่:Strand, London, WC2R 2LS, สหราชอาณาจักร

เบอร์โทรศัพท์: +44 20 7836 5454

เว็บไซต์:www.kcl.ac.uk/

มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศ สวีเดน

มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศ สวีเดน

หาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กฝึกฝนความท้าทายของสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาและพนักงานของที่นี่มีแรงบันดาลใจในการทำงานและการศึกษาพร้อมด้วยความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ โปรแกรมการวิจัยและการศึกษาที่แข็งแกร่งดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความรู้ใหม่และมุมมองใหม่ ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยมีอนาคตที่ดีขึ้น

ที่อยู่: ตู้ป ณ . 100, SE-405 30, โกเธนเบิร์ก, สวีเดน


KTH Royal Institute of Technology ประเทศ สวีเดน

KTH Royal Institute of Technology ประเทศ สวีเดน

KTH Royal Institute of Technology ในสตอกโฮล์มเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของสวีเดน KTH เป็นหนึ่งในสามของการวิจัยเชิงเทคนิคและความสามารถด้านวิศวกรรมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและการศึกษาที่แข็งแกร่งครอบคลุมหลากหลายสาขารวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและการวางผังเมือง 

ที่อยู่:SE-100 44, Stockholm, Sweden


University of Montreal ประเทศ Canada

University of Montreal ประเทศ Canada

มหาวิทยาลัยมอนทรีออลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ ด้วยโรงเรียนในเครือ Polytechnique Montreal (วิศวกรรม) และ HEC Montreal (ธุรกิจ) University of Montreal เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยมอนทรีออลดึงดูดเงินทุนวิจัยมากกว่า $ 500 ล้านทุก ๆ ปีทำให้เป็นหนึ่งในสามศูนย์กลางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดในแคนาดา

ที่อยู่:2900, boul., Édouard-Montpetit, Montréal, Quebec, H3T 1J4, Canada

เบอร์โทรศัพท์:+1 514 343 6111

เว็บไซต์:  www.umontreal.ca/


University of Bologna ประเทศ Italy

University of Bologna ประเทศ Italy

มหาวิทยาลัยโบโลญญาเปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1088 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตก ตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนหลักไวยากรณ์วาทศาสตร์และตรรกะตามหลักกฎหมาย นักวิชาการชื่อดังที่มีบันทึกหลักฐานไว้คนแรกๆคือ Irnerius ผู้จัดทำรายการวัสดุทางกฎหมายของโรมัน อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอเบอรี่โทมัสณะและนักดาราศาสตร์นิโคลัสโคเปอร์นิคัส ส่วนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แก่ กวีดังเตและอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีโรมาโนโพรดี

ที่อยู่ :Via Zamboni 33, Bologna, 40126, Italy


University of Hong Kong ประเทศ Hong Kong

University of Hong Kong ประเทศ Hong Kong

มหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU) มีชื่อเสียงความเป็นเลิศด้านวิชาการหลักสูตรการวิจัยระดับโลกการเชื่อมต่อทั่วโลกและผลกระทบทางสังคม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกอันมั่งคั่ง และการมองไปข้างหน้าเสมอ HKU เชิญนักเรียนเข้าสู่เส้นทางการศึกษาที่จะเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเป็นนักคิดและผู้นำระดับโลกและเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่อยู่: 9/F, Knowles Building Pok Fu Lam Road, Pokfulam, Hong Kong Island, Hong Kong

เบอร์โทรศัพท์: +852 3917 5886

เว็บไซต์: www.hku.hk/


Western Sydney University ประเทศ Australia

Western Sydney University ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ เดิมคือมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียในภูมิภาคตะวันตกของซิดนีย์ ที่นี่เป็นผู้ให้บริการระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มีวิทยาเขตในแบตเทิลทาวน์แบล็คทาวน์แคมป์เบลตกฮอกส์เบอร์รี่มัตราและริธ์ QS World University Rankings

ที่อยู่:Locked Bag 1797, Penrith, New South Wales, NSW 2751, Australia


University of Southampton ประเทศ United Kingdom

University of Southampton ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัย Southampton เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2405 มีวิทยาเขตห้าแห่งในเซาแธมป์ตันหนึ่งแห่งในวินเชสเตอร์และอีกแห่งในมาเลเซียและประชากรนักศึกษาเกือบ 25,000 คนซึ่งหนึ่งในสามเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

ที่อยู่:University Road, Southampton, Hampshire, SO17 1BJ, United Kingdom


University of Waterloo ประเทศ Canada

University of Waterloo ประเทศ Canada

มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูตั้งอยู่ในใจกลางศูนย์กลางเทคโนโลยีของแคนาดาได้กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรชั้นนำของแคนาดาด้วยนักศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลา 35,000 คนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

ที่อยู่:University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

เบอร์โทร: +1 519 888 4567

เว็บไซต์: uwaterloo.ca/

University of Wollongong ประเทศ Australia

University of Wollongong ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยวอลลองกอง (UOW) ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกและได้สร้างชื่อเสียงในฐานะสถาบันที่มีความกล้าหาญด้วยวิธีการที่หลากหลายทางด้านการวิจัยและวิธีการสอนแบบส่วนบุคคล

ที่อยู่:Northfields Ave, Wollongong, New South Wales, NSW 2522, Australia

เบอร์โทร: +61 2 4221 3218

University of Helsinki ประเทศ Finland

University of Helsinki ประเทศ Finland

มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (UH) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทที่หลากหลายโดยสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอบเขตของโปรแกรมของที่นี่คือ 120 ECTS หน่วยกิตด้วยการศึกษาเต็มเวลาสองปี บางโปรแกรมจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิพร้อมกับมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์และต่างประเทศ โปรแกรมทั้งหมดสอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติที่ควบคุมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้คุณวุฒิปริญญาโทจำนวนหนึ่งยังสามารถสำเร็จเป็นภาษาอังกฤษได้

ที่อยู่:P.O. Box 3, (Fabianinkatu 33), 00014, Finland

เว็บไซต์:


Auckland University of Technology ประเทศ New Zealand

Auckland University of Technology ประเทศ New Zealand

Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโอ๊คแลนด์ (AUT) สร้างบัณฑิตที่พร้อมสู่โลกใบนี้ไม่เพียง แต่พร้อมสำหรับอาชีพ ความอยากรู้อยากเห็นความคิดสร้างสรรค์การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันเพื่อสกุลเงินทั่วโลก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแกนหลักของปรัชญาการสอนของ AUT เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของพวกเขาจะเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

ที่อยู่:Building WA – level 2, 55 Wellesley Street East, Auckland Central 1010, New Zealand

เบอร์โทร: +64 9 921 9999

เว็บไซต์: www.aut.ac.nz/

University of Padua ประเทศ Italy

University of Padua ประเทศ Italy

University of Padua เป็นมหาวิทยาลัยของอิตาลีตั้งอยู่ในเมือง Padua, Veneto, Italy มหาวิทยาลัย Padua ก่อตั้งขึ้นในปี 1222 เป็นคณะวิชากฎหมาย ปาดัวเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในอิตาลีและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 

ที่อยู่:Via 8 Febbraio 2, Padova, 35122, Italy


Vrije Universiteit Amsterdam ประเทศ Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam ประเทศ Netherlands

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2423 มหาวิทยาลัย VU แห่งอัมสเตอร์ดัม (VUA) ได้รับการรู้จักในด้านความรู้ที่โดดเด่น VU University of Amsterdam เป็นองค์กรเปิดที่เชื่อมโยงอย่างมากกับผู้คนและสังคม สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่การได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความรู้ให้กว้างขึ้นอีกด้วย ที่นี่คาดหวังว่านักเรียนนักวิจัยระดับปริญญาเอกและพนักงานจะมองไปไกลกว่า – มองไกลไปกว่าความสนใจของตนเองและสาขาของตนเองและไกลเกินกว่าสิ่งที่คุ้นเคยและยิ่งกว่าที่นี่และตอนนี้

ในปี 2014 ที่มี 23,656 VU นักเรียนที่ลงทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเต็มเวลา ในปีนั้นมหาวิทยาลัยมีอาจารย์และนักวิจัย 2,263 คนและพนักงานธุรการธุรการและเทคนิค 1,410 คนจากหน่วยงานFTE เงินบริจาค ประจำปีของมหาวิทยาลัยในปี2557 อยู่ที่ประมาณ 480 ล้านยูโร ประมาณสามในสี่ของเอ็นดาวเม้นท์นี้คือเงินทุนของรัฐบาล ส่วนที่เหลือประกอบด้วยค่าเล่าเรียนทุนวิจัยและทุนส่วนตัว 

ที่อยู่:De Boelelaan 1105, Amsterdam, 1081 HV, Netherlands


Aalto University ประเทศ Finland

Aalto University ประเทศ Finland

Aalto University เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพที่มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Otaniemi ใน Espoo ประเทศฟินแลนด์ สถาบันแห่งนี้มีโรงเรียนหกแห่งโดยมีนักเรียนประมาณ 20,000 คนและมีพนักงาน 4,500 คนโดยเป็นอาจารย์ 400 คน เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิชาศิลปะการออกแบบและสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเคมี ธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า; วิศวกรรม; และวิทยาศาสตร์ พนักงานประมาณร้อยละ 30 มาจากต่างประเทศ

ที่อยู่:PO Box 11000, Aalto, 00076, Finland


University of Dundee ประเทศ United Kingdom

University of Dundee ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัย Dundee มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานในพื้นที่และทั่วโลกผ่านทางการสร้างสรรค์การแบ่งปันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ที่นี่สร้างความสำเร็จด้วยการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมผลักดันขอบเขตของการวิจัยและเตรียมบุคลากรและนักศึกษาด้วยวิธีการที่จะสร้างผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง ปัจจุบันมีนักศึกษา 17,000 คนจากกว่า 140 ประเทศและมีพนักงาน 3,000 คน

ที่อยู่:Nethergate, Dundee, DD1 4HN, United Kingdom

เบอร์โทรศัพท์: +44 (0)1382 383838

เว็บไซต์:  https://www.dundee.ac.uk/


University College Cork (UCC) ประเทศ Ireland

University College Cork (UCC) ประเทศ Ireland

University College Cork (UCC) สร้างอยู่บนหน้าผาหินปูนที่มองเห็นแม่น้ำลีในไอร์แลนด์  เดิมชื่อวิทยาลัยควีนส์คอร์ก ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงในจังหวัด Munster ของไอร์แลนด์ (เมืองที่สองของไอร์แลนด์) และได้รับการตั้งชื่อตามสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียพร้อมกับวิทยาลัยควีนส์ในกอลเวย์และเบลฟาสต์

ที่อยู่:Western Road, Cork, Ireland


University of South Australia ประเทศ Australia

University of South Australia ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมทั่วโลกด้วยการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีข้อมูลเชิงอุตสาหกรรม ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ และ 100% ของงานวิจัยที่ได้รับการประเมินในระดับที่สูงกว่าระดับโลก

ที่อยู่:GPO Box 2471, Adelaide, South Australia, SA 5001, Australia

เบอร์โทรศัพท์: +61 8 8302 0114

 เว็บไซต์:unisa.edu.au/


Newcastle University ประเทศ United Kingdom

Newcastle University ประเทศ United Kingdom

Newcastle University เป็นสมาชิกของ Russell Group ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 27,750 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลก

ที่อยู่:Armstrong Building, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 7RU, United Kingdom

เบอร์โทรศัพท์: +44 191 208 6000

เว็บไซต์: www.ncl.ac.uk/


University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศ United States

University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยนอร์ ธ แคโรไลน่าที่ชาเปลฮิลล์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1789 และเริ่มรับนักศึกษาในปี ค.ศ. 1795 ทำให้ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวที่ได้รับปริญญาในศตวรรษที่ 18 ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 78 หลักสูตรปริญญาโท 112 หลักสูตรปริญญาเอก 68 หลักสูตรและหลักสูตรวิชาชีพ 7 หลักสูตร มีนักศึกษาเกือบ 30,000 คนสอนโดยคณาจารย์มากกว่า 3,500 คน เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของชั้นเรียนมีนักเรียนน้อยกว่า 50 คน

ที่อยู่: 174 Country Club Road, Chapel Hill, North Carolina, 27599, United States


University of Sydney ประเทศ Australia

University of Sydney ประเทศ Australia

University of Sydney เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการวิจัยและการสอนที่ครอบคลุมชั้นนำของโลก ชุมชนของที่นี่ครอบคลุมทั่วโลกประกอบด้วยนักเรียนมากกว่า 70,000 คนพนักงาน 7500 คนและศิษย์เก่า 350,000 คน

ที่อยู่:Level 1, The Box Factory K06, 1 – 3 Ross Street, Sydney, New South Wales, NSW 2006, Australia

เว็บไซต์: sydney.edu.au/


York University ประเทศ Canada

York University ประเทศ Canada

York University เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องวิธีการคิดแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนการสอนและการวิจัยที่ยอดเยี่ยม นักศึกษาของที่นี่ได้รับการศึกษาเพื่อสร้างความคิดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลก York U เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมี 11 คณะและ 25 ศูนย์วิจัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 280 แห่งทั่วโลก

ที่อยู่:4700 Keele Street, Toronto, Ontario, M3J 1P3, Canada

เบอร์โทรศัพท์: +1 416 736 2100

 เว็บไซต์:www.yorku.ca/

Kyung Hee University ประเทศ South Korea

Kyung Hee University ประเทศ South Korea

Kyung Hee University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเกาหลีใต้และมีมหาวิทยาลัยในโซลและซูวอน ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย Kyung Hee เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Kyung Hee University ซึ่งมีการศึกษาแบบครอบคลุมจากโรงเรียนอนุบาลจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

ที่อยู่:26, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-701, South Korea


Trinity College Dublin ประเทศ Ireland

Trinity College Dublin ประเทศ Ireland

Trinity College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1592 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของไอร์แลนด์ ประกอบไปด้วย คณะศิลปะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่:College Green, Dublin 2, Ireland


Pompeu Fabra University ประเทศ Spain

Pompeu Fabra University ประเทศ Spain

Pompeu Fabra University (UPF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศคาตาลัน UPF เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความยืดหยุ่นและความคล่องตัว การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถกำหนดได้มากขึ้น จุดแข็งหลักของมหาวิทยาลัยคือสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิตและการสื่อสารและไอซีที

ที่อยู่:Placa de la Merce 10-12, Barcelona, 08002, Spain


Sungkyunkwan University (SKKU) ประเทศ South Korea

Sungkyunkwan University (SKKU) ประเทศ South Korea

Sungkyunkwan University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนที่ครอบคลุมในเกาหลีใต้ สถาบันนี้มีต้นกำเนิดมาจากประวัติศาสตร์ Sungkyunkwan ก่อตั้งขึ้นในปี 1398 โดยราชวงศ์โชซอนตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล

ที่อยู่:25-2 Sungkyunkwan-Ro, Jongno-gu, Seoul, 561-758, South Korea

เบอร์โทรศัพท์: +82 2 760 1137

เว็บไซต์: eng.skku.edu/


University of Aberdeen ประเทศ United Kingdom

University of Aberdeen ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยโบราณของสกอตแลนด์ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1495 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสามของสกอตแลนด์ และอันดับห้าของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมืองแอเบอร์ดีน ทางด้านตะวันออกของสกอตแลนด์ มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีนถูกตั้งขึ้นโดย William Elphinstone องค์พระสันตปาปาแห่งเมืองแอเบอร์ดีน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกฎหมาย

ที่อยู่: King’s College, Aberdeen, Aberdeenshire, AB24 3FX, United Kingdom


University of Toronto ประเทศ Canada

University of Toronto ประเทศ Canada

มหาวิทยาลัยโตรอนโต (UoT) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1827 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 700 หลักสูตรและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี 200 หลักสูตรให้กับนักศึกษาเกือบ 60,000 คน ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานในด้านนวัตกรรมและการวิจัย UoT เป็นแหล่งกำเนิดของช่วงเวลาทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยเช่นการค้นพบของอินซูลินและการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ที่อยู่:27 King’s College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A1, Canada


University of Worcester ประเทศ United Kingdom

University of Worcester ประเทศ United Kingdom

University of Worcester เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน Worcester ประเทศสหราชอาณาจักร Worcester เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ให้บริการในมณฑลอังกฤษของ Worcestershire และ Herefordshire มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1946 มหาวิทยาลัยได้รับปริญญาในปี 1997 และได้รับสถานะมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบในปี 2005

ที่อยู่: Henwick Grove, Worcester, Worcestershire, WR2 6AJ, United Kingdom


Autonomous University of Barcelona ประเทศ Spain

Autonomous University of Barcelona ประเทศ Spain

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและคุณภาพในการสอนและเป็นศูนย์ข้อมูลอ้างอิงในยุโรป UAB ตั้งอยู่ห่างเพียง 25 นาทีจากระบบขนส่งสาธารณะจากใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ใน Bellaterra ในหนึ่งในเสาหลักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของยุโรปเมดิเตอร์เรเนียน

ที่อยู่:Placa Civica, Campus de la UAB, Barcelona, 08193, Spain


Arizona State University ประเทศ United States

Arizona State University ประเทศ United States

Arizona State University (ASU) เริ่มต้นในฐานะ Tempe Normal School ในปี 1885 และเดิมเป็นสถาบันการฝึกอบรมครู วันนี้ ASU เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีนักศึกษามากกว่า 80,000 คน ในห้าวิทยาเขตในเขตเมืองฟีนิกซ์

ที่อยู่:Tempe, Arizona, 85287, United States


University of Limerick ประเทศ Ireland

University of Limerick ประเทศ Ireland

University of Limerick ตั้งอยู่ทางใต้ของไอร์แลนด์มีนักศึกษามากกว่า 12,000 คน สถาบันนี้ได้รับสถานะมหาวิทยาลัยในปี 1989 เป็นสถาบันแรกที่ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐไอร์แลนด์หลังจากก่อตั้งรัฐในปี 1922  ซึ่งคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของประสบการณ์ของนักเรียนคือนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการฝึกงาน 8 เดือนโดยมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสหกิจศึกษา

ที่อยู่:Limerick, V94 T9PX, Ireland


University of Leicester ประเทศ United Kingdom

University of Leicester ประเทศ United Kingdom

University of Leicester ก่อตั้งขึ้นในปี 2464 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตในระหว่างความขัดแย้ง คำขวัญของ Ut Utam Habeant (เพื่อให้พวกเขามีชีวิต) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าผ่านการวิจัยและการศึกษามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับอนาคต

ที่อยู่:University Road, Leicester, Leicestershire, LE1 7RH, United Kingdom


Massey University ประเทศ New Zealand

Massey University ประเทศ New Zealand

มหาวิทยาลัย Massey มีวิทยาเขต 3 แห่งใน Palmerston North, Albany และ Wellington มีความโดดเด่นในการให้การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นหลัก

ที่อยู่:Tennent Drive, Palmerston North, 4474, New Zealand


James Cook University ประเทศ Australia

James Cook University ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองทาวน์สวิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน ปี ค.ศ. 1970 โดยชื่อของมหาวิทยาลัยได้มาจากกัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบทวีปออสเตรเลีย

ที่อยู่:1 James Cook Drive, Townsville City, Queensland, QLD 4811, Australia


Brunel University London ประเทศ United Kingdom

Brunel University London ประเทศ United Kingdom

Brunel University London ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Uxbridge ลอนดอนสหราชอาณาจักร โดยถูกตั้งชื่อตามวิศวกรชาววิคตอเรีย Isambard Kingdom Brunel และในปี 2559 Brunel ฉลองครบรอบ 50 ปีในฐานะมหาวิทยาลัย Brunel แบ่งออกเป็นสามคณะคือ วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบและวิทยาศาสตร์กายภาพ ธุรกิจศิลปะและสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ที่อยู่: Kingston Lane, Greater London, Uxbridge, Middlesex, UB8 3PH, United Kingdom


Iran University of Medical Sciences ประเทศ Iran

Iran University of Medical Sciences ประเทศ Iran

Iran University of Medical Sciences ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2517 ในฐานะศูนย์การแพทย์ของจักรวรรดิมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอิหร่านได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากต้นกำเนิดที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งเดียว

ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับ Milad Tower 435m ในเตหะรานตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับสถาบันการแพทย์ในเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งคาดว่าจะรับผิดชอบดูแลคนสี่ล้านคน ซึ่งรวมถึงการสอน 17 แห่งและโรงพยาบาลที่ไม่ได้สอน 15 แห่ง

ที่อยู่: Hemmat Highway, Tehran, 1449614535, Iran


Edith Cowan University ประเทศ Australia

Edith Cowan University ประเทศ Australia

ECU ได้รับคะแนนระดับห้าดาวสำหรับคุณภาพการสอนเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยดีเด่นปี 2018 ECU ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัย Young Times Education Young ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 แห่งในโลกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี (ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Times Higher Education 150 ใต้ 50)

ที่อยู่: 270 Joondalup Drive, Joondalup, Western Australia, WA 6027, Australia

เบอร์โทรศัพท์: +61 8 6304 0000 (Int)

เว็บไซต์: www.ecu.edu.au/


Aix-Marseille University ประเทศ France

Aix-Marseille University ประเทศ France

มหาวิทยาลัย Aix-Marseille เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดในปัจจุบันและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนนักศึกษา (78,000 คน) และเจ้าหน้าที่ (8,000 คน) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชา ได้รับรางวัล Initiative of Excellence label (Idex) ในปี 2559 AMU เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มข้นเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ได้รับการฝังรากลึกในอาณาเขตของตนได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลโดยพันธมิตรที่มีชื่อเสียง

ที่อยู่: Jardin du Pharo, 58, bd Charles Livon, Marseille, 13284, France

เว็บไซต์: www.univ-amu.fr/


Glasgow Caledonian University ประเทศ United Kingdom

Glasgow Caledonian University ประเทศ United Kingdom

Glasgow Caledonian University (GCU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 หลังจากการผสมผสานของกลาสโกว์โพลีเทคนิคกับวิทยาลัยควีน เป็นที่ตั้งของนักศึกษามากกว่า 20,000 คนปัจจุบันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์และด้วยงบประมาณกว่า 45 ล้านปอนด์เมื่อเร็ว ๆ นี้ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยวิทยาเขตหลักในใจกลางเมืองกลาสโกว์ถือเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ทันสมัยที่สุดใน อังกฤษ.

ที่อยู่:70 Cowcaddens Road, Glasgow, G4 0BA, United Kingdom


Monash University ประเทศ Australia

Monash University ประเทศ Australia

Monash University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในรัฐวิกตอเรีย มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตจำนวนหนึ่งสี่แห่งที่อยู่ในรัฐวิคตอเรียและอีกแห่งหนึ่งในมาเลเซีย

ที่อยู่:Ground Floor and Level 1, 211 Wellington Road, Mulgrave, Victoria, VIC 3170, Australia

เบอร์โทร: +61 3 9902 6000

เว็บไซต์:www.monash.edu/


University of Queensland ประเทศ Australia

University of Queensland ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐบริสเบนบริสเบนประเทศออสเตรเลีย UQ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 เป็นเวลากว่าศตวรรษที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (UQ) ได้รับการศึกษาและทำงานร่วมกับผู้คนที่โดดเด่นในการส่งมอบความรู้ความเป็นผู้นำเพื่อโลกที่ดีกว่า

ที่อยู่:Brisbane St Lucia, Brisbane, Queensland, QLD 4072, Australia

เบอร์โทรศัพท์:  + 61 7 3365 1111

 เว็บไซต์: www.uq.edu.au/


Queensland University of Technology ประเทศ Australia

Queensland University of Technology ประเทศ Australia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (QUT) เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของออสเตรเลียที่มีมุมมองระดับโลกและมุ่งเน้นที่ ‘โลกแห่งความจริง’ ด้วยนักศึกษาประมาณ 50,000 คนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติเกือบ 8000 คนจากกว่า 100 ประเทศ QUT ยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตรและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาเชิงทฤษฎีของนักศึกษา QUT ตั้งอยู่ในเขตกึ่งร้อนบริสเบนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของออสเตรเลียและเป็นที่รู้จักในเขตเมืองที่มีชีวิตชีวาวิถีชีวิตกลางแจ้งชาวเมืองที่เป็นมิตรสภาพภูมิอากาศที่ยอดเยี่ยมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่อยู่: 2 George Street, Brisbane, Queensland, QLD 4000, Australia

เบอร์โทรศัพท์: +61 3 9627 4853

เว็บไซต์: www.qut.edu.au/


Kyoto University ประเทศ Japan

Kyoto University ประเทศ Japan

มหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชีย นี่เป็นเพราะวิธีการที่ไม่เหมือนใครในด้านการศึกษาและการวิจัยซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และบทสนทนาที่จำเป็นสำหรับการวิจัยและการค้นพบที่ก้าวล้ำ ห้องปฏิบัติการศิลปะและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยอันทันสมัยของที่นี่ช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านวิชาการ นอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้วมหาวิทยาลัยเกียวโตยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่หลากหลายซึ่งดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 ที่อยู่:Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501, Japan


Universiti Sains Malaysia ประเทศ Malaysia

Universiti Sains Malaysia ประเทศ Malaysia

Universiti Sains Malaysia (USM) ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองที่ตั้งขึ้นในประเทศ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชั้นนำของมาเลเซีย ด้วยจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีทั้งหมด 30,000 คนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุด หลักสูตรของ USM เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์การสร้างและเทคโนโลยีรวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์และการศึกษา

ที่อยู่:Pulau Pinang, 11800, Malaysia


De Montfort University ประเทศ United Kingdom

De Montfort University ประเทศ United Kingdom

De Montfort University (DMU) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 จากโรงเรียนศิลปะ Leicester ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 และใช้ชื่อจาก Simon de Montfort เอิร์ลแห่งเลสเตอร์ผู้ก่อตั้งรัฐสภาครั้งแรกในปี 1808

DMU ที่ทันสมัยในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 20,000 คนซึ่งมาจากทั่วโลกและแบ่งออกเป็นสี่คณะ ได้แก่ คณะศิลปะการออกแบบและมนุษยศาสตร์ธุรกิจและกฎหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยี

ที่อยู่: The Gateway, Leicester, Leicestershire, LE1 9BH, United Kingdom


University of Strathclyde ประเทศ United Kingdom

University of Strathclyde ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัย Strathclyde ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1796 ทำให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อสถาบัน Andersonian ซึ่งถือว่าคือความแตกต่างของการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกในปี 1964 นี้

ที่อยู่:16 Richmond Street, Glasgow, Strathclyde, G1 1XQ, United Kingdom

เบอร์โทร: +44 141 552 4400

เว็บไซต์: www.strath.ac.uk/


The University of Tokyo ประเทศ Japan

The University of Tokyo ประเทศ Japan

มหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1877 แรกเริ่มของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยโตเกียวนั้น เกิดจากการรวมตัวกันของ Tokyo Kaisei School และ Tokyo Medical School โดยมีอยู่ 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา และคณะแพทยศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษา โดยที่คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา จะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตคันดะ (Kanda area) ส่วนคณะแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตฮงโกะ (Hongo area) หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยโตเกียวยังได้มีการรวมตัวกันของสถาบันอื่นๆ

ที่อยู่:7-3-1 Hongo, Bunkyo, Tokyo, 113-8654, Japan


University of Bergen ประเทศ Norway

University of Bergen ประเทศ Norway

มหาวิทยาลัย Bergen ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของนอร์เวย์

ที่นี่มีเจ้าหน้าที่วิชาการ 1,272 คนในหกคณะที่ให้บริการนักศึกษา 14,800 คนโดย 59% เป็นผู้หญิงในขณะที่ 11% เป็นชาวต่างชาติ

ที่อยู่: PO Box 7800, 5020 Bergen, Norway


King Abdulaziz University ประเทศ Saudi Arabia

King Abdulaziz University ประเทศ Saudi Arabia

King Abdulaziz University (KAU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ในเมืองเจดดาห์ริมทะเลแดงในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อของผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย King Abdul-Aziz Al-Saud ตอบสนองความต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตกของซาอุดิอาระเบีย

ที่อยู่: P.O. Box 80200, Jeddah, 21589, Saudi Arabia

เบอร์โทรศัพท์: + (966) (12) 6952788

เว็บไซต์: www.kau.edu.sa/


Bournemouth University ประเทศ United Kingdom

Bournemouth University ประเทศ United Kingdom

มหาวิทยาลัยบอร์นมั ธ (BU) ตั้งอยู่ในเมืองชายทะเลบอร์นมั ธ ในดอร์เซตบนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 150 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 100 หลักสูตร

ที่อยู่: Fern Barrow, Poole, Dorset, BH12 5BB, United Kingdom


Andrés Bello University (UNAB) ประเทศ Chile

Andrés Bello University (UNAB) ประเทศ Chile

มหาวิทยาลัยแห่งชาติอันเดรสเบลโล (UNAB) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 และขยายไปทั่ววิทยาเขตสามแห่งในสามพื้นที่ ได้แก่ ซานติเอโกเมืองหลวงของชิลีเมืองชายฝั่งของViña del Mar และเมืองทางใต้ของConcepción

UNAB เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในชิลีที่ได้รับการรับรองการวิจัยนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรระดับปริญญาเอกและวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนแพทย์และศูนย์วิจัยมิลเลนเนียม

ที่อยู่: Sazie 2320, Santiago, Chile


Keele University ประเทศ United Kingdom

Keele University ประเทศ United Kingdom

Keele ได้รับสถานะมหาวิทยาลัยโดยพระบรมราชาในปี 1962 และก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขต North Staffordshire ของสหราชอาณาจักร

Keele ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเบอร์มิงแฮมและแมนเชสเตอร์ห่างจากใจกลางเมือง Newcastle-under-Lyme และ Stoke-on-Trent เพียงไม่กี่ไมล์และห่างจาก Peak District ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่งดงามงดงามซึ่งมีชื่อเสียงด้านความงามตามธรรมชาติ

ที่อยู่:Keele, Staffordshire, ST5 5BG, United Kingdom

 เบอร์โทรศัพท์:+44 (0)1782 732000

เว็บไซต์:www.keele.ac.uk/


Altai State University ประเทศ Russian Federation

Altai State University ประเทศ Russian Federation

Altai State University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยร่วมและสาธารณะใน Barnaul ประเทศรัสเซีย ซึ่งก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาโดย Leonid Brezhnev เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพแห่งแรกในอัลไตไกรในปี 1973

ที่อยู่: pr. Lenina, 61, Barnaul, Altai Krai, 656049, Russian Federation


University College Dublin ประเทศ Ireland

University College Dublin ประเทศ Ireland

เป็นเวลากว่า 160 ปีที่ UCD ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งจอห์นเฮนรีนิวแมนที่ The Idea of ​​a University พยายามสร้างมหาวิทยาลัยที่จะ“ เป็นประโยชน์ต่อโลกกว้างขึ้น” วันนี้ University College Dublin เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของยุโรปและอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ประจำปีพ. ศ. 2561 โดยสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่ UCD อยู่ในอันดับที่ 24 ของโลกและการพยาบาลอยู่ที่อันดับที่ 31 โดยรวมแล้ว UCD มี 12 วิชาที่ติดอันดับ 100 อันดับแรกของโลกและอันดับที่ 30 ใน 200 อันดับแรกของโลก

ที่อยู่: Belfield, Dublin 4, Ireland

เบอร์โทรศัพท์: +353 1 7167777

เว็บไซต์:  www.ucd.ie/


University of Hamburg ประเทศ Germany

University of Hamburg ประเทศ Germany

Universität Hamburg ก่อตั้งขึ้นในปี 2462 โดยประชาชนในท้องถิ่น บุคคลผู้ก่อตั้งที่สำคัญ ได้แก่ วุฒิสมาชิกเวอร์เนอร์ฟอนเมลลี่และพ่อค้าเอ๊ดมันด์ Siemers ผู้ชนะรางวัลโนเบลเช่นนักฟิสิกส์ Otto Stern, Wolfgang Pauli และ Isidor Rabi สอนและวิจัยที่มหาวิทยาลัย นักวิชาการที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกหลายคนเช่นเอิร์นส์ Cassirer เออร์วิน Panofsky, Aby วอร์เบิร์ก, วิลเลียมสเติร์น, Agathe Lasch, แม็กดาลี Schoch, เอมิล Artin, ราล์ฟ Dahrendorf และคาร์ลฟรีดริชฟอนWeizsäcker

ที่อยู่:Mittelweg 177, 20148 Hamburg, Germany

 เบอร์โทรศัพท์:+49 40 42838 0

เว็บไซต์: www.uni-hamburg.de/


Hong Kong Baptist University ประเทศ Hong Kong

Hong Kong Baptist University ประเทศ Hong Kong

Hong Kong Baptist University เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณชนในฮ่องกงให้การศึกษาที่โดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนหนุ่มสาวด้วยแรงกระตุ้นเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ที่นี่สร้างสมดุลระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาของบุคคลไปพร้อมๆกัน

ที่อยู่:Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong

เบอร์โทรศัพท์: +852 3411 7400

เว็บไซต์: www.hkbu.edu.hk/


University of Maryland, Baltimore County  ประเทศ United States

University of Maryland, Baltimore County  ประเทศ United States

Baltimore County เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1966 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 500 เอเคอร์ใกล้กับเมืองบัลติมอร์และขับรถเพียง 30 นาทีจากวอชิงตันดีซี ที่นี่นิยามตัวเองว่าเป็น “มหาวิทยาลัยเกียรตินิยม” มุ่งมั่นทั้งในการวิจัยที่ล้ำสมัยและเพื่อให้การศึกษาที่ยอดเยี่ยมและมีความต้องการสำหรับนักเรียนที่มีแรงจูงใจสูง

ที่อยู่: 1000 Hilltop Circle, Baltimore, Maryland, 21250, United States


Macquarie University ประเทศ Australia

Macquarie University ประเทศ Australia

Macquarie ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศออสเตรเลียโดยผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการแบบมืออาชีพมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ที่นี่ยังคงสร้างรากฐานใหม่ด้วยการวิจัยติดอันดับของโลกอีกด้วย

ที่อยู่: Balaclava Rd, Sydney, New South Wales, NSW 2109, Australia

เบอร์โทรศัพท์:  +61 2 9850 7346

 เว็บไซต์: www.mq.edu.au/


Metropolitan Autonomous University ประเทศ Mexico

Metropolitan Autonomous University ประเทศ Mexico

Metropolitan Autonomous University (UAM) ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ด้วยความช่วยเหลือของประธานาธิบดี Luis Echeverria Alvarez นี่เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ดำเนินการหลังจากการสังหารหมู่ Tlatelolco ในเม็กซิโก (1968) และการเคลื่อนไหวอื่น ๆ อีกหลายแห่งซึ่งทั้งหมดนี้เรียกร้องให้มีการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่ครอบคลุม

ที่อยู่: Prol. Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, Ciudad de México, Distrito Federal, 14387, Mexico


University of Amsterdam ประเทศ Netherlands

University of Amsterdam ประเทศ Netherlands

ที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม (UvA) นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่า 200 หลักสูตร UvA อยู่ในอันดับที่ 62 โดยรวมในการจัดอันดับโลกครั้งที่สูงขึ้นในปี 2018 และเป็นหนึ่งใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ในการจัดอันดับการสอนในยุโรป ด้วยนักศึกษานานาชาติและนักวิจัยกว่า 7,000 คนจากกว่า 100 ประเทศ UvA มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการศึกษาเชิงวิชาการในสภาพแวดล้อมนานาชาติอย่างแท้จริง

ที่อยู่:P.O. Box 19268, 1000 GG Amsterdam, Netherlands

เบอร์โทรศัพท์: +31 20 525 8080

เว็บไซต์:  www.uva.nl/


 Laval University ประเทศ Canada

 Laval University ประเทศ Canada

มหาวิทยาลัยลาวาล เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแคนาดา และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอเมริกาเหนือที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองควิเบก เมืองหลวงของรัฐควิเบก ลาวาลถูกจัดอยู่หนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยด้านวิจัยทางด้านการแพทย์ของแคนาดา และหนึ่งในสิบมหาลัยชั้นนำของแคนาดา

ที่อยู่: 2325 rue de l’Université, Quebec, G1V 0A6, Canada

เบอร์โทรศัพท์:  +1 418 656-2131


Tzu Chi University ประเทศ Taiwan

Tzu Chi University ประเทศ Taiwan

วิทยาเขตของ zu Chi เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในไต้หวัน มันตั้งอยู่ในใจกลางของฮัวเหลียนเมืองที่สวยงามที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยวิทยาเขตอันกว้างขวางที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัย Tzu Chi มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียบพร้อมและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสง่างาม ที่นี่สนับสนุนสมาคมนักศึกษาที่หลากหลายและให้บรรยากาศการวิจัยที่ยอดเยี่ยม

ที่อยู่:No.701 Sec. 3, Zhongyang Rd, Hualien, 97004, Taiwan

เบอร์โทรศัพท์: 886-3-856-5301, ext 1018

เว็บไซต์:  tcueng.tcu.edu.tw/


Pontifical Catholic University of Chile ประเทศChile

Pontifical Catholic University of Chile ประเทศChile

มหาวิทยาลัยสังฆราชแห่งชิลีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของชิลีและเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในละตินอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2431 โดยหัวหน้าบาทหลวงแห่งซานติอาโกและได้รับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่สิบสามในปีต่อมา UC เป็นหนึ่งในหกสถาบันคาทอลิกเอกชนในประเทศชิลี

เว็บไซต์: Avda. Libertador Bernardo, O’Higgins 340, Santiago, Chile


University of Ottawa ประเทศ Canada

University of Ottawa ประเทศ Canada

University of Ottawa ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะวิทยาลัย Bytown ในปี ค.ศ. 1848 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออตตาวาเป็นมหาวิทยาลัยสองภาษา (อังกฤษ – ฝรั่งเศส) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยนักศึกษามากกว่า 40,000 คนพนักงาน 5,000 คนและศิษย์เก่า 180,000 คน มหาวิทยาลัยนี้เป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตเมืองหลวงแห่งชาติมีอัตราการจ้างงานถึง 97 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ที่อยู่:75 Laurier Avenue East, Ottawa, Ontario, K1N 6N5, Canada


National Taiwan University ประเทศ Taiwan

National Taiwan University ประเทศ Taiwan

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่สุดของไต้หวันปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ที่อยู่: No. 1, Sec 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617, Taiwan


University of Texas at Arlington ประเทศ United States

University of Texas at Arlington ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่อาร์ลิงตัน (รู้จักกันในชื่อยูทาห์อาร์ลิงตัน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2438 ตั้งอยู่ในพื้นที่ดัลลัส – ฟอร์ตเวิร์ ธ – อาร์ลิงตันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสถาบันการศึกษาเพียง 115 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าเป็น “อันดับหนึ่ง” ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด

ที่อยู่:701 South Nedderman Drive, Arlington, Texas, 76019, United States


Ozyegin University ประเทศ Turkey

Ozyegin University ประเทศ Turkey

Ozyegin University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอิสตันบูลตั้งอยู่ทางฝั่งเอเชียของ Bosphorous สร้างขึ้นในปี 2550 โดยมหาเศรษฐีวอลล์สตรีท Husnu Ozyegin ที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ว่าเป็นชาวเติร์กที่ร่ำรวยที่สุด

ที่อยู่: Nisantepe District, Orman Street, Çekmeköy, Istanbul, 34794, Turkey


Ohio State University

Ohio State University

ohio State University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 ในฐานะวิทยาลัยเกษตรกรรมและกลไก แต่มีหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาโบราณและภาษาต่างประเทศ มรดกนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัยยังคงให้การศึกษาด้านศิลปศาสตร์ที่กว้างขวาง

ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 24 คนในช่วงแรกในปี 1873 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา มีนักศึกษามากกว่า 50,000 คนศึกษาในวิทยาลัย 15 แห่งที่วิทยาเขตหลัก 1,900 เอเคอร์

ที่อยู่:281 W. Lane Ave, Columbus, Ohio, 43210, United States


University of South Florida ประเทศ United States

University of South Florida ประเทศ United States

มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา (USF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2499 เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยสาธารณะที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งสามสถาบันตั้งอยู่ในแทมปาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและซาราโซตา – มานาที ทั้งสามสถาบันได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการของสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคใต้ มีนักศึกษาทั้งหมด 48,000 คนเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 180 หลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในรัฐฟลอริดา นอกเหนือจากการเป็น Space Grant University แล้ว USF ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยการวิจัยโดย Carnegie Foundation

ที่อยู่:4202 E. Fowler Avenue, Tampa, Florida, 33620, United States


University of Eastern Finland ประเทศ Finland

University of Eastern Finland ประเทศ Finland

ที่มหาวิทยาลัย Eastern Finland (UEF) ที่นี่นำเสนอการศึกษาชั้นหนึ่งที่มุ่งสร้างความแตกต่าง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์และมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คนและมีพนักงาน 2,500 คน วิทยาเขตของที่นี่ตั้งอยู่ที่ Joensuu และ Kuopio UEF เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพที่เปิดสอนในกว่า 100 สาขาวิชา มีสี่คณะคือคณะปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์และป่าไม้คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะสังคมศาสตร์และธุรกิจศึกษา

ที่อยู่: Yliopistokatu 2 P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu, Finland

 เบอร์โทรศัพท์: +358 207 872 211

เว็บไซต์:  www.uef.fi/


Comenius University in Bratislava ประเทศ Slovakia

Comenius University in Bratislava ประเทศ Slovakia

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของสโลวาเกียคือ Comenius University ใน Bratislava ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนมาก ในปี 1919 Comenius University ใน Bratislava ก่อตั้งขึ้นเพื่อทดแทนมหาวิทยาลัย Elisabeth ในอดีต ทำให้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่ดำเนินงานในสโลวาเกีย

ที่อยู่: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, Bratislava 1, 814 99, Slovakia


University of Winchester ประเทศ United Kingdom

University of Winchester ประเทศ United Kingdom

University of Winchester เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในเมือง Winchester รัฐ Hampshire มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Winchester Diocesan Training School ในปี 1840 โดยมีจุดประสงค์ในการฝึกอบรมครูประถม ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะมนุษยศาสตร์สุขภาพและการดูแลสังคมสังคมศาสตร์ธุรกิจกฎหมายกีฬาและการศึกษา

ที่อยู่: Sparkford Road, Winchester, Hampshire, SO22 4NR, United Kingdom


University of L’Aquila ประเทศ Italy

University of L’Aquila ประเทศ Italy

University of L’Aquila ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 และตั้งอยู่ใน L’Aquila ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้น Abruzzo ของอิตาลีมหาวิทยาลัย L ‘Aquila (Università degli Studi Studi dell’Aquila) เป็นสถาบันการสอนและการวิจัยสาธารณะที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย เหล่านี้รวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การศึกษามนุษยศาสตร์การแพทย์จิตวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ แต่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 18,000 คนในหลักสูตร 66 องศาและยังมีหลักสูตรปริญญาเอกด้านการวิจัยแปดหลักสูตรโรงเรียนเฉพาะทางหลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางและหลักสูตรอาชีวศึกษา

ที่อยู่: Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, L’Aquila, Abruzzo, 67100, Italy


Stony Brook University ประเทศ United States

Stony Brook University ประเทศ United States

มหาวิทยาลัย Stony Brook (SBU) เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยของรัฐนิวยอร์กตั้งอยู่ในลองไอส์แลนด์ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ไปทางตะวันออก 60 ไมล์ เป็นสถาบันการวิจัยสาธารณะที่ได้รับทุนทางทะเลและอวกาศรวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกันและสถาบันบุญแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียง 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับการผสมผสานระหว่างการวิจัยและการเรียนระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน SBU มีโรงเรียนและวิทยาลัยรวม 13 แห่งรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยเกียรตินิยม

ที่อยู่: Stony Brook, New York, 11794, United States


University of Indonesia ประเทศ Indonesia

University of Indonesia ประเทศ Indonesia

Universitas Indonesia (UI) เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัยเปิดกว้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอินโดนีเซียซึ่งให้การศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1848 ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย

ที่อยู่:Kampus Baru UI Depok, Depok, 16424, Indonesia

Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo