10 โรงเรียนนานาชาติยอดนิยม ได้มาตรฐาน 2024

การเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษาสำหรับบุตรหลานเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายท่านรู้สึกกังวลใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับอนาคตของบุตรหลาน ควรเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมสติปัญญาและพัฒนาการของนักเรียน ผู้ปกครองหลายท่านเลือกให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติซึ่งมักเป็นโรงเรียนเอกชนและยอมจ่ายเงินจำนวนมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานจะได้รับวิชาความรู้ทีมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินค่าเทอมให้แก่โรงเรียนอินเตอร์แนชั่นแนลในราคาแพงๆ เท่านั้นที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านได้รับวิชาความรู้อย่างคุ้มค่า ท่านผู้ปกครองอาจจะจำเป็นต้องตรวจสอบโรงเรียนเหล่านั้นด้วยเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพว่าเงินที่ท่านจ่ายไปจะคุ้มทุกบาททุกสตางค์ โดยสิ่งที่ท่านจะต้องคำนุงถึงมีดังนี้
  1. โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับรางวัลหรือใบรับรองจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลนี้จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าโรงเรียนนานาชาตินั้นๆ มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพตามมารตฐานมากเพียงพอที่จะผลิตนักเรียนที่เก่งและมีความรู้ผ่านตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นอาจจะมีเด็กนักเรียนที่สามารถสอบวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการได้ในคะแนนดีจนได้รับเหรียญรางวัลหรือโล่ประกาศกิตติคุณก็จะช่วยการันตีคุณภาพและความใส่ใจของโรงเรียนที่มีต่อการศึกษาของนักเรียนได้เช่นกัน

  1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใหม่และทันสมัย เพียงพอการใช้ในแต่ละหลักสูตร

อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้จัดว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นมากในการศึกษาปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติควรจะต้องมีการอัพเดทอุปกรณ์เหล่านี้ให้ตามยุคตามสมัยเพื่อให้เข้ากับเด็กรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สื่อคอมพิวเตอร์ หรือแทปเล็ด แม้กระทั่งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ก็ต้องมีการดูแลรักษาอย่างดี อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่ให้สึกหรอยังเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนอีกทางหนึ่งอีกด้วย

  1. โรงเรียนสะอาด ปลอดโปร่ง มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอสำหรับเด็ก

ผู้ปกครองควรเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะพาเด็กๆ เข้าเรียนเพื่อดูบรรยากาศการเรียนการสอน เพราะบรรยากาศที่ดี ห้องเรียนที่ปลอดโปร่ง มีที่บังแดดให้นักเรียนเพียงพอและมีสนามหญ้าและสวนหย่อมก็จะเพิ่มอากาศที่ดีส่งผลในทางบวกต่อการเรียนรู้และสุขภาพของนักเรียน ทำให้เด็กมีความสุขและอยากจะมาเรียนมากยิ่งขึ้น

  1. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของผู้ปกครอง

โรงเรียนควรมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ของผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง เช่น ผู้ปกครองบางท่านอยากจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาที่สามให้แก่บุตรหลาน โรงเรียนนานาชาติควรจะต้องมีหลักสูตรเพิ่มเติมคณิตศาสตร์หรือคุณครูเจ้าของภาษาในภาษาที่สามเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมเชิงวิชาการให้แก่บุตรหลานได้อย่างดีเยี่ยม บางโรงเรียนอาจจะมีการส่งนักเรียนไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศหรือมีหลักสูตรไปศึกษาต่างประเทศเพิ่มเติมแล้วแต่ผู้ปกครองจะสมัครใจก็จะทำให้ตัวเด็กเองได้ออกไปเห็นโลกกว้างและได้ไปใช้ภาษา ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ

  1. ทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพและอาจารณ์เจ้าของภาษา

โรงเรียนนานาชาตินั้นเป็นเอกชน ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาล บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้ใช้คุณครูที่มีความสามารถนัก ผู้ปกครองควรต้องพิจารณาตรวจสอบว่ามีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในขั้นเชี่ยวชาญในสาขาที่ตัวเองรับผิดชอบหรือไม่ เช่นคุณครูภาษาต่างประเทศ ถึงแม้จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติหรือเป็นเจ้าของภาษาแต่ก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์โดยตรงหรือมีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน เพื่อทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่บุตรหลานได้อย่างเต็มที่

  1. มีบุคลากรที่เพียงพอต่อจำนวนเด็กและชั้นเรียน

ถึงแม้จะมีอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้ว โรงเรียนนานาชาติยังต้องใส่ใจในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ คือต้องมีจำนวนคุณครูผู้สอนเหมาะสมต่อจำนวนชั้นเรียน เพื่อให้อาจารย์สามารถใส่ใจกับเด็กแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ จำนวนเด็กที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนคุณครูย่อมจะทำให้การทำงานของคุณครูลดประสิทธิภาพลงไปด้วย ส่วนมากแล้วตามโรงเรียนนานาชาติจะมีกฏที่เคร่งครัดในการจำกัดเด็กและจะต้องมีครูผู้ช่วยไว้คอยดูแลเด็กๆ ด้วยอีกทางหนึ่งด้วย

  1. มีการจำกัดนักเรียนต่อชั้นเรียน

โรงเรียนนานาชาตินั้นอกจากจะต้องสรรหาบุคลากรคุณภาพมาให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน การจำกัดนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้แก่การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นักเรียนที่มากเกินไปจะทำให้การดูแลของคุณครูไปไม่ทั่วถึง อาจจะลดศักยภาพของนักเรียนลงไปได้ โรงเรียนที่เหมาะสมควรต้องมีนักเรียนประมาณ 10-15 คนต่อจำนวนชั้นเรียน ผู้ปกครองอาจจะต้องอาศัยสังเกตุเอาตอนที่เยี่ยมชมห้องเรียนค่ะ

  1. อยู่ไม่ไกลจากบ้านและเดินทางสะดวก

โรงเรียนนานาชาติที่ดีไม่ใช่ต้องดูเพียงหลักสูตรหรือความพร้อมของโรงเรียนเท่านั้น ผู้ปกครองควรต้องพิจารณาว่าโรงเรียนนั้นใกล้บ้านและเดินทางสะดวกหรือไม่ หรืออาจจะเป็นโรงเรียนที่เดินทางจากที่ทำงานของผู้ปกครองสะดวก เพื่อท่านจะได้สามารถไปรับและส่งบุตรหลานของท่านได้อย่างรวดเร็ว หรือหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านจะได้เดินทางไปดูบุตรหลานของท่านได้อย่างทันท่วงที

  1. มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา การแข่งขั้นให้นักเรียนเข้าร่วม

โรงเรียนนานาชาติที่มีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ หรือกิจกรรมการแข่งขันที่ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียนและก็จะเป็นการแสดงศักยภาพของเด็กๆ ให้ผู้ปกครองได้ภาคภูมิใจ บางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสันทนาการให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้เข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีงามให้เกิดขึ้นในครอบครัว

  1. มีชมรมให้นักเรียนเข้าร่วม

นอกเหนือจากด้านวิชาการที่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความสำคัญแล้ว โรงเรียนนานาติหลายๆ โรงเรียนก็เน้นให้เด็กๆ มีกิจกรรมอื่นทำนอกเหนือจากการเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ อีคิวและความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ โดยการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมขึ้นมาให้เด็กๆ เลือกเข้าร่วมสนุกตามที่เด็กๆ สนใจ เช่น ชมรมทางกีฬา ชมรมดนตรี หรือชมรมทำอาหาร ทั้งนี้ชมรมเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูด้วยเช่นกัน

เราจึงได้คัดสรรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ดีที่สุด 10 แห่งเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนได้มาลองดูกันค่ะ

Heathfield International School

โรงเรียนนานาชาติ

Heathfield International School ก่อตั้งขึ้นจากโรงเรียนนานาชาติ Lord Shaftesbury ในปีพ. ศ. 2550 ในความร่วมมือกับ Heathfield School UK ใน Kidderminsterชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนนานาชาติ Heathfieldกรุงเทพฯ (HISB)

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนคือการจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพด้วยการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งชาติโดยมีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์ประกอบระหว่างประเทศของร่างกายนักเรียน โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและสำหรับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

โรงเรียนนานาชาติ Heathfield กรุงเทพฯ (HISB) เป็นโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 10/22 หมู่ 4 ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-372-2679

email: contact@heathfield.ac.th

เว็บไซต์: www.heathfield.ac.th

facebook: facebook.com/heathfieldbkk


New Sathorn International School

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เสนอหลักสูตรการศึกษาที่เป็นแบบสากลอีกทั้งยังตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพ ทางโรงเรียนเปิดสอนวิชาทั่วไปอย่าง วิทยาศาสตร์, ดนตรี,ศิลปะ, กีฬาและการละคร  หลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนคือการผสมผสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเข้ากับทั้งภาษาอังกฤษทั้งแบบสหราชอาณาจักรและอเมริกัน มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นผู้นำของนักเรียนให้พร้อมเผขิญโลกในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ส่งเสริมความโอบอ้อมอารี, สันติสุข และความเข้าใจผู้อื่น โรงเรียนมีการใช้ระบบ ESL เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและเอาตัวรอดในชีวิตต่างประเทศได้

เว็บไซต์ : www.nsis.ac.th

E-mail :  info@nsis.ac.th

Facebook : facebook.com/NewSathornInternationalSchool

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-672-2100-1


Regent’s School

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพเป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในภาคที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ  Round Square หรือการศึกษาแบบองค์รวมนั้นเอง โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติเพื่อให้นักเรียนรับความรู้เชิงวิชาการผสานกับคุณธรรมจริยธรรมสมัยใหม่อย่างลงตัวภายใต้การอบรมจากคุณครูที่มีใบประกาศนียบัตร Qualified Teacher Status (QTS) ทุกท่าน

เว็บไซต์ : www.regents.ac.th

E-mail : enquiry@regents.ac.th

Facebook : facebook.com/RegentsBangkok

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-957-5777


Rasami British International school

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

เป็นโรงเรียนนานาชาติที่พร้อมจะดูแลและให้การศึกษาแกบุตรหลานของท่านภายใต้มาตรฐานศึกษา Cambridge International Examinations (CIE) และ International General Certificate in Secondary Education (IGCSE) ที่มาจากสหราชอณาจักรเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ความสามารถเพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและพัฒนาการของนักเรียน เช่น บัลเลต์ เปียโน กอล์ฟและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เว็บไซต์ : www.rbis.ac.th

E-mail :  rbis@rbis.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-644-5291-2


Shrewberry International School

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

โรงเรียนนานาชาติแถวหน้าของเมืองไทยที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2003 ภายใต้ระบบเรียนการสอนแบบสหราชอนณาจักร พ่อแม่ผู้ปกครองจึงสามารถเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานระดับโลกที่ทางโรงเรียนได้นำมาใช้วัดผลอย่าง Certificate in Secondary Education (IGCSE) และ A-level  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Ivy League โดยรับนักเรียนตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงอายุ 18 ปี เน้นกิจกรรมหลังการเรียนเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนตามที่ถนัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแต่อย่างใด กิจกรรมเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างความสามารถพิเศษทางดนตรี การเป็นผู้นำและด้านจิตใจ

เว็บไซต์ : www.shrewsbury.ac.th

E-mail :  enquiries@shrewsbury.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-675-1888


Denla British School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

โรงเรียนนานาชาติที่อยู่ในเครือโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนโดยตรงและเข้าใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานได้รับทั้งวิชาการและสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทางโรงเรียนใช้หลักสูตรจากสหราชอณาจักรภายใต้การเรียนการสอนแบบองค์รวม (rounded academic) และมุ่งมั่นที่จะดึงเอาศักยภาพที่ซ้อนอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนออกมาอย่างใส่ใจ รวมถึงปลูกฝังความเป็นผู้นำและความมีคุณธรรมให้แก่เด็ก

เว็บไซต์ : www.dbsbangkok.ac.th

E-mail :  admissions@dbsbangkok.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-157-3136


Wells International School

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

โรงเรียนนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา มีปรัชญาในการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสติปัญญาเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อเติบโตไปและประสบความสำเร็จในชีวิต ภายใต้ระบบการศึกษาแบบอเมริกัน ปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด กล้าพูดและกล้าทำ อีกทั้งโรงเรียนยังมีการสนับสนุนทางวิชาการ นำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น PSAT, SAT และ TOEFL อีกด้วย

เว็บไซต์ : www.wells-school.com

Facebook :  facebook.com/wellsschool

หมายเลขโทรศัพท์ :  02-730-3366


Traill International School

10 โรงเรียนนานาชาติยอดนิยม ได้มาตรฐาน [wpsm_custom_meta type=date field=year] 1

โรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1966 เปิดให้การศึกษาตั้งแต่เด็กอายุ 3 – 18 ปี เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม ด้วยศักยภาพการเรียนการสอนที่ค่อนข้างสูง ทางโรงเรียนได้นำการสอบวัดผลของ Cambridge International เพื่อได้ใบประกาศ IGCSE และ A-level ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League อีกทั้งทางโรงเรียนยังเป็นสมาชิคของ  European Council of International Schools (ECIS) และ International School Association of Thailand (ISAT) อีกด้วย ท่านจึงมั่นใจได้แน่นอนว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ : www.traillschool.ac.th

E-mail :  enquiries@traillschool.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-718-8779


Ramkhamhaeng Advent International School

โรงเรียนนานาชาติที่ดี

โรงเรียนนานาชาติที่เป็นคริสเตียนและได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งมีการตรวจประเมินทุกๆ 3 ปีเพื่อรักษามาตรฐาน และยังมีการนำเอาระบบการศึกษาของ Seventh-day Adventists ซึ่งเป็นโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลกมาใช้ มีนโยบายในการเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพ ปลูกบนความรักของพระเจ้าให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป จึงได้มุ่งเสริมสร้างด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตวิญญาณ และสังคมให้แก่เด็กแต่ละคน

เว็บไซต์ : rais.ac.th

E-mail :  info@rais.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-370-0316, 02-370-0317


King Mongkut’s International School

International School

โรงเรียนสาธิตแห่งชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (KMIDS) เป็นโครงการใหม่ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย นักเรียนที่ KMIDS สามารถเข้าถึงหลักสูตรที่เข้มงวดได้ด้วยหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมตัวอย่างรวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิตแห่งชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (KMIDS) หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อให้บุตรหลานของคุณมีสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 061-415-2444

เว็บไซต์:  www.kmidsadmission.com

facebook: facebook.com/KMIDSchool

Lolapairin
Lolapairin

A girl who live in the land of smile with beautiful beach.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo