10ผู้จัดจำหน่ายและส่งออกข้าว ที่ไหนดี ฉบับล่าสุด

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของข้าวมานานแล้ว จึงไม่แปลกที่จะมีบริษัทผลิตและจำหน่ายข้าวส่งขายในประเทศและต่างประเทศหลายรายด้วยกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาบริษัทผู้จัดจำหน่ายและส่งออกข้าวที่ดีที่สุดเพื่อทำธุรกิจ เราได้รวบรวมบริษัทเหล่านี้ไว้ให้แล้ว โดยแต่ละบริษัทต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ดีคือ

เกณฑ์คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและส่งออกข้าวที่ดีที่สุด

1. บริษัทจดทะเบียนจำหน่ายและส่งออกข้าวถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทตัวแทนค้าข้าวต้องมีสำนักงานอยู่จริง มีเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่สามารถอ้างอิงถึงความถูกต้องของบริษัทได้
2. ข้าวต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ถึงแม้บริษัทตัวแทนค้าข้าวจะมีการจดทะเบียนถูกต้องอย่างไรแต่หากคุณภาพข้าวย่ำแย่ หุงแล้วรับประทานไม่อร่อยแบบนี้ก็ไม่ดี อย่างน้อยคุณภาพต้องสมควรกับราคาที่ตั้งไว้
3. ไม่มีสารปนเปื้อนที่ทำให้เกิดอันตราย
ในกระบวนการผลิตหรือการเก็บรักษา ไม่ควรมีสารเคมีอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้ผู้นำข้าวไปรับประทานเกิดอันตรายได้

10ผู้จัดจำหน่ายและส่งออกข้าว ที่ไหนดี ฉบับล่าสุด

SIAM FARMING EXPORT บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด 

ตัวแทนค้าข้าว

บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนค้าข้าวดำเนินการส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม และข้าวชนิดอื่นๆ โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ ร่วมกับโรงสีในเครือฯ เป็นผู้ผลิตเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทางบริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ๊กซ์พอร์ต จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการส่งออกข้าวที่มีการคัดเลือก และคัดสรรให้เป็นที่รู้จักกับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจนำข้าวไทย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นข้าวดีที่สุดในโลก ออกไปสู่ผู้บริโภค อย่างมีคุณภาพมากที่สุด

นโยบายในการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ตราสินค้า “สำรับไทย” โดยมีเป้าหมายในการขายข้าวส่งออก ทั้งประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา รวมถึงในแถบเอเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงการเปิดตลาดประเทศอื่นๆทั่วโลก และแนวโน้มต่อไปในตลาดอนาคต ซึ่งอาจจะมีความต้องการสินค้าทางการเกษตร อันมีผลต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์แบบ

กระบวนการผลิต 

บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด ตัวแทนค้าข้าวที่นี่คำนึงถึงการคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตอันเป็นหลักสำคัญทุกขั้นตอน อย่างมีมาตรฐานก่อนทำการบรรจุหีบห่อและจัดส่งให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้า รวมถึงการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก

กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ

การรับซื้อข้าวเปลือกที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมล็ดยาว โดยการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้าวเปลือกมาตรวจวัดความชื้น คัดสิ่งเจือปนออก กะเทาะเมล็ดข้าวเปลือกดูสัดส่วนของต้นข้าวกล้องกับข้าวท่อน และนำตัวอย่างข้าวเปลือกที่กะเทาะเปลือกออกแล้วไปขัดขาว ทั้งหมดนี้ต้องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพข้าวเปลือกซึ่งนำไปสู่ข้าวสารที่มีคุณภาพ และในการนำข้าวเปลือกไปจัดเก็บไว้ในโกดังที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้น เพื่อให้คุณภาพของข้าวยังคงอยู่ได้นานอยู่เสมอ

สนใจสอบถามรายละเอียดตัวแทนค้าข้าวเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 5797488

โทรสาร: 02 5797489

เว็บไซต์: www.siamfarmingexport.co.th


Wonnapod บริษัท วรรณภพ จำกัด

บริษัท ส่ง ออก ข้าว ต่าง ประเทศ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะอากาศที่เหมาะสมทำให้ “ข้าวไทย” เป็นข้าวที่มีลักษณะโดดเด่น ในรูปลักษณ์และรสชาติ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทวรรณภพเป็นบริษัทส่งออกข้าวรายหนึ่ง ของประทศไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายในการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม และใช้ระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยใน กระบวนการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพที่รู้จักไปทั่วโลก

บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่รับเข้า การชั่งน้ำหนัก การจัดเก็บ การทำความสะอาด การแยกหิน การขัดเงา การคัดขนาดและสีของข้าว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้ข้าวสารของที่นี่ทุกถุงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

สินค้าของที่นี่ดีอย่างไร

เหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ข้าวของที่นี่มีคุณภาพดี

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

คัดสรรพันธุ์ข้าว

ถุงซิปล็อค

– คัดเลือกข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูกาลใหม่

– อุดมไปด้วยวิตามิน

– บริการครบวงจร

– มีห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน

– มีข้าวหลากหลายชนิด

ใบรับรองคุณภาพการผลิตข้าวของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ข้าวสารบรรจุถุงของ บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สะอาด อร่อย ทำให้บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ FDA.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 805 3356, 02 805 3230

เว็บไซต์: www.wonnapob.com


Jeam Rice เจียมเจริญ ค้าข้าว

การส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

 เจียมเจริญ ค้าข้าว เปิดกิจการค้าส่งข้าวสาร ตัวแทนจำหน่ายข้าวที่ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553  โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงสีใหญ่ทางภาคอีสาน 2 โรงสีที่ได้มาตรฐานและได้รับ ISO 9001 : 2000 ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวตรา ช้างสยาม ,ปิ่นมังกร, ประตูชัย,แมลงปอ ,ดอกบานชื่น และปลาโลมา

ร้านเจียมเจริญ ค้าข้าว เป็นผู้ค้าส่งข้าวสารทุกชนิด ราคาถูก จำหน่ายทั้งส่ง และ ปลีก ซึ่งทางร้านได้คัดข้าวหลายเกรด หลายราคา มีให้เลือกหลากหลาย 40 – 50 ยี่ห้อ ทางร้านรับผลิตข้าวสารบรรจุถุง 5 กก. 15 กก. 49 กก. ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ ทางร้านจำหน่ายข้าวสารทุกชนิดสำหรับร้านจำหน่ายข้าวสาร ร้านขายของชำ ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงงาน บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการ รับผลิตข้าวถุงเพื่อบริจาค เพื่อทำบุญ คุณภาพรับประกันความพอใจ สามารถสอบถามข้อมูล ราคา และขอดูตัวอย่างข้าวก่อนการตัดสินใจซื้อได้

 จำหน่ายข้าวขาว ตรา : ประตูชัย , แมลงปอ , ดอกบานชื่น , ช้างสยาม, ๙ดี , บัวชมพู , ดอกบัวรวงข้าว, บัวเขียว,ฉัตร , ดอกกุหลาบ , ดอกบัว,ผีเสื้อ,เชอรี่,……

 จำหน่ายข้าวหอมมะลิ ตรา : ช้างสยาม,ปิ่นมังกร,ปลาโลมา,ไดโนเสาร์,นกทาคู่,9 ใบโพธิ์,สามงู.สามเต่า,ส้มโอ ,ฉัตรอุบล,ครอบครัวไท,ผีเสื้อชมพู,ธัญญทิพย์,ฉัตรส้ม,ฉัตรปทุม,หมีไผ่,ปลายหอม-ดอกบัว ,……..

 จำหน่ายข้าวเหนียว ตรา : ผีเสื้อเขียว,ลิ้นจี่แดง,งูเพชร,ปลายข้าวเหนียว , ข้าวเหนียวดำ……

 จำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพ : ข้าวกล้องมะลิตราช้างสยาม , ข้าวกล้องมะลิแดง , ข้าวกล้องมันปู ,ข้าวหอมนิล (ตามฤดูกาล)

 สนใจติดต่อสอบถาม : ร้านเจียมเจริญ ค้าข้าว

A015-018 ซ. 14  โซนตลาดข้าวสา ร, ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรติดต่อ : 02 908 4649, 086 035 9669

เว็บไซต์: www.jeamrice.com


ASIA INTER RICE  (เบญจรงค์)

ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทย

ASIA INTER RICE จำกัด . เป็นบริษัท ผู้นำในการผลิตข้าวหอมมะลิในประเทศไทยภายใต้แบรนด์เบญจรงค์ เป็นส่วนใหญ่ และ สุพรรณหงส์  มิตรภาพและอื่น ๆ เป็นเวลากว่า 10 ปีที่นี่มีความสามารถในการผลิต Bag Pack Rice ในหลากหลายช่องทางสำหรับตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะ Super-Hyper market, Supermarket-Chain Store และ Traditional Traditional Trade ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามที่นี่ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของลูกค้าทุกราย

ASIA INTER RICE ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลกโดยปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดที่มีต่อราคาผลิตภัณฑ์คุณภาพและการจัดส่ง ที่นี่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยต้องให้บริการที่เอาใจใส่และทุ่มเทเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ ASIA INTER RICE จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการระดับมืออาชีพ ที่นี่เชื่อว่าจะสามารถเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีสำหรับทุกความต้องการข้าวของคุณ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ ข้าวเบญจรงค์ ข้าวสุพรรณหงษ์ ข้าวมิตรภาพ และอีกหลากหลายแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยบริษัทฯได้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), ห้างค้าส่ง, ร้านอาหาร-โรงแรม-ภัตตาคาร, ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกในต่างจังหวัด รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้บริการในช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash Van) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาในการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ GMP HACCP และ HALAL ซึ่งมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง เนื่องจากระบบจะให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-312-0151

เว็บไซต์: www.asiainterrice.com


HONG THONG RICE บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง)

รายชื่อผู้ส่งออกข้าวไทย

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 ที่บางซื่อ โรงสีแห่งแรก ได้ตั้งขึ้นในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเจียเม้ง”

– พ.ศ. 2498 นำผลิตภัณฑ์แห่งควมภูมิใจ “ข้าวหอมมะลิ คุณภาพคัดพิเศษ” ภายใต้ชื่อ “หงษ์ทอง” หรือ “กิมหงษ์” ส่งออกไปต่างประเทศ ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
– พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไปเจียเม้ง เป็น บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
– พ.ศ. 2516 ตั้งโรงสีข้าว กำลังการผลิตขนาด 7,500 ตัน/เดือน ที่ จ.นนทบุรี ในชื่อ “โรงสีไฟมานะธัญญาพาณิชย์” ซึ่งต่อมากลายเป็นสาขาของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
– พ.ศ. 2533 เปิดโรงสีข้าว กำลังผลิตขนาด 6,000 ตัน/เดือน ในจังหวัดศรีสะเกษทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก
– พ.ศ. 2538 ก่อตั้งบริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวสารคุณภาพชั้นเลิศให้คนไทยได้บริโภค

เทคโนโลยีการผลิต

ที่นี่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต

– การสุ่มตัวอย่าง : เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกมาตรวจสอบมาตรฐาน
– รับวัตถุดิบ : รับวัตถุดิบอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ระบบปิด
– ทำความสะอาด : ทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนำไปเก็บในโซโล
– การเก็บรักษา : เก็บรักษาในโซโลขนาดใหญ่พร้อมรองรับลูกค้าได้ตลอดปี
– ตรวจสอบ : ตรวจสอบคุณสมบัติของเมล็ดข้าวก่อนส่งเข้ากระบวนการสีข้าว
– กะเทาะเปลือก : ข้าวเปลือกจะถูกแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง
– ขัดขาว : เพื่อขัดเอาชั้นของรำออกจากข้าวกล้องและแปรสภาพเป็นข้าวสาร
– ขัดมัน : เพิ่มความเงางามให้ข้าวสาร และยืดอายุการเก็บรักษา
– คัดแยกสิ่งเจือปน : คัดแยกสิ่งเจือปนด้วย Infrared จนได้เฉพาะข้าวสารที่สะอาด
– คัดแยกขนาด : เพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
– ตรวจสอบขั้นสุดท้าย : เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีมาตรฐานสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
– บรรจุ : ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำงานอัตโนมัติ จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
– การส่งมอบ : สินค้าที่สะอาดมีมาตรฐาน ปราศจากสิ่งเจือปน จะส่งมอบให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วทันเวลา

การตรวจสอบคุณภาพข้าวหงษ์ทอง

ผลิตภัณฑ์ข้างหงษ์ทองทุกถุง จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบในระหว่างกระบววนการผลิต และการสุ่มตรวจสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและมีความพึงพอใจสูงสุด โดยจะทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งทางด้านกายภาพ เช่น ปริมาณของข้าวเต็มเมล็ด ปลายข้าวหัก คุณภาพการขัดสี ความชื้นและสิ่งเจือปนต่างๆ ได้แก่ เมล็ดข้าวเสีย ข้าวท้องไข่ วัชพืชต่างๆ การตรวจสอบทางเคมี เช่น ปริมาณอะมิโลส (Amylose) , การสลายของเมล็ดข้าวในด่าง (Alkali Test) เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการหุงต้ม โดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่อง Texture Analyzer , เครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVR) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายข้าวเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 526 7771

เว็บไซต์: www.hongthongrice.com


KHAOTRACHAT บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด (ข้าวตราฉัตร)

ข้าวส่งออกต่างประเทศ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1979 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้บริการการค้าระหว่างประเทศ โดยให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการค้าทั่วโลก ธุรกิจที่บริษัทฯให้บริการและมีความสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย คือ ธุรกิจข้าวครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้มาตรฐานและตราสินค้าเดียวกันหากจำหน่ายในต่างประเทศจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Umbrella” ข้าวตราฉัตร ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ โดยสร้างโรงสีเพื่อรับวัตถุดิบจากเกษตรกร โดยตรง 3แห่ง คือ โรงสีบุรีรัมย์ โรงสีกำแพงเพชร โรงสีสุพรรณบุรี และยังมีโรงสีพันธมิตรรวมกว่า 30แห่ง มีโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว 2แห่ง คือ โรงงานข้าววังแดงและโรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานระดับโลกมาใช้ นับเป็นโรงงานข้าวที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคโดยได้พัฒนาตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบที่เข้มข้นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยมีมาตรฐานการผลิตภายใต้ GMP HACCP และ ISO 9001: 2008 ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้ง 5แห่ง รวม 1.66ล้านตันข้าวสารต่อปี เรายังสร้างท่าเรือระบบขนส่งทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงโดยเชื่อมต่อกับโรงงานผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นระบบขนส่งทางน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เรือบรรทุกติดเครื่องยนต์ในการส่งออกและส่งไปยังคลังสินค้าในประเทศแทนการใช้รถบรรทุกในการขนส่ง ข้าวตราฉัตรขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อการส่งออก ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ทั้งสินค้าประเภทอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอาหาร และมิใช่อาหาร อาทิ เส่นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้ เป็นต้น ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ เราใส่ใจและให้ความสำคัญคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เครื่องมือในการผลิต รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้าทั่วโลก มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกับผลิตภัณฑ์ “ข้าวตราฉัตร” ข้าวบรรจุถุงคัดพิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆอย่างจริงจัง

ที่สำคัญบุคลากรของเราทั่วโลกที่อยู่ในธุรกิจข้าว คือกำลังสำคัญที่ช่วยส่งให้ ข้าวตราฉัตร ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของธุรกิจข้าว ในระดับแถวหน้าของโลก โดยได้รับรางวัลวัลต่างๆมากมายอาทิ รางวัล Super Brand ในประเทศสิงค์โปร์ ปี 2003-2011 และในประเทศไทยปี 2005-2006 ได้รับ Prime Minister’s Award ปี 1995 2005 และ2011จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ รางวัล World Best Rice Award 2009 ที่ประเทศฟิลิปปินส์จากงานการประชุม World Rice Conference 2009 และล่าสุดรางวัลรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2556 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการข้าวถุงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

สิ่งที่ยึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จต่างๆที่กล่าวมา ก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่จะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

สนใจสอบถามรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายข้าวเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 646 7200

เว็บไซต์: www.khaotrachat.com


NARAPIMON นราพิมล

โรงสีข้าวส่งออก

นราพิมล (narapimon) โรงสีนราพิมลบริหารงานโดย นายชาญศิลป์ จิระกุลสวัสดิ์ โรงสีนราพิมลมีกำลังการผลิต 60 ตันต่อวัน ที่นี่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของโรงสีข้าวให้มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล ซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข้าวสารของเราคัดสรรข้าวเปลือกจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด ผ่านกรรมวิธีการผลิตขัดสีข้าวเปลือกที่ทันสมัย ทำให้ได้ข้าวสารที่เมล็ดยาว ขาว สะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปลน คุณภาพดี หุงสุกขึ้นหม้อ เหมาะสำหรับบริโภคในครัวเรือน ภัตราคาร และอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสมบัติของข้าวนราพิมล

 ข้าวจะมีแป้งอยู่ 90 % ของน้ำหนักแห้ง และมีส่วนประกอบของโปรตีนอยู่ประมาณ 4.3-18.2 % หรือเฉลี่ย 9.5 % เป็น อันดับสองรองจากแป้ง

ข้าวสารขาวคุณภาพดี 5% 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการสี ดังนี้ :ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 7.0 ในจำนวนนี้อาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1

ข้าวสารขาวคุณภาพดี 10% 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการสี ดังนี้ : ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0 ข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.0 ในจำนวนนี้อาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.3

ข้าวสารขาวคุณภาพดี 100% 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการสี ดังนี้ : ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน ไม่เกิน ร้อยละ 4.0

ราคาจำหน่าย

ที่นี่จำหน่ายข้าวสาร ตามราคากระทรวงพาณิชย์ และสมาคมโรงสีข้าวไทย สนใจสั่งซื้อข้าวสารติดต่อ

เบอร์โทรติดต่อ: 02-927-6544, 087-821-2223

เว็บไซต์: www.narapimon.com


NANAPAN GROUP นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน

บริษัทข้าว

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2523 ธุรกิจการส่งออกข้าวจากประเทศไทยไปต่างประเทศ จะบรรจุในกระสอบขนาด 100 กิโลกรัม หรือ 50 กิโลกรัม นานาพรรณ เป็นหนึ่งในบริษัทส่งออกข้าวของประเทศไทย ที่เป็นผู้บุกเบิกสู่ตลาดส่งออกข้าวต่างประเทศในรูปแบบค้าปลีกโดยเริ่มส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ นับตั้งนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าวไทยกลายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคได้อย่างมากมาย ทำให้ธุรกิจการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพที่รู้จักไปอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก

มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของที่นี่

คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ก่อนเข้ากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผสมผสานกับกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ไม่เป็นรองใคร ทำให้ข้าวของเราทุกถุง อัดแน่นไปด้วยคุณภาพก่อนบรรจุส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ การันตีคุณภาพจากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ได้แก่ GMP & HACCP ในด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และได้รับการรับรองข้าวหอมมะลิไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ให้การรับรองว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ที่ได้มาตรฐานจากประเทศไทย

แบรนด์ของที่นี่

บริษัทฯ ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยใช้เครื่องหมายการค้า Harvest King ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและเป็นที่รู้จักอย่างดีในตลาดทั่วโลก นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ รับบริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายพร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าและรองรับธุรกิจข้าวไทยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด และยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและสินค้าที่ดีที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  02 221 8116

เว็บไซต์: www.nanapanagri.com


KAIJAE RICE บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด (ข้าวตราไก่แจ้)

บริษัท ค้า ข้าว

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด (ข้าวตราไก่แจ้) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการผลิตข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กก.,15 กก.และ 49 กก. ตราไก่แจ้และตรากระเช้าซึ่งเป็นโรงงานบรรจุข้าวถุงที่ใหญ่ เนื่องด้วยเทคโนโลยี่ในการผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกชนิดข้าว และการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทำให้ ข้าวตราไก่แจ้และตรากระเช้าทุกถุงมีคุณภาพที่ดี ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนใดๆ จึงทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก กรมการค้าภายใน และสถาบันต่างๆ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้าวตราไก่แจ้และข้าวตรากระเช้า คือข้าวที่คุณจะได้รับความคุ้มค่าในเรื่องราคา และคุณภาพดี ซึ่งเราการันตีความพอใจ 100% โดยหากไม่พอใจในคุณภาพยินดีคืนเงิน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ : 038-473-555

เว็บไซต์: www.kaijaerice.com


บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายในประเทศ ตราสินค้า เพื่อนไทย (PuenThai) และขายข้าวส่งออก ไปยังต่างประเทศทั้งข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมปทุมธานี, ข้าวเสาไห้ ข้าวเหนียว, ข้าวขาว, ข้าวกล้อง, ข้าวนึ่ง, และข้าวหอมนิล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านการผลิต ข้าว และ ส่งออกข้าว มากกว่า 50 ปี ในนาม บริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เติบโตจากธุรกิจข้าวภายในประเทศ บุกเบิกสู่ตลาดส่งออกข้าวต่างประเทศ ด้วยการวิจัยค้นคว้าและจัดหาข้าวให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ ในทุกประเทศที่บริโภคข้าว ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และออสเตรเลีย จนกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวไทยรายใหญ่ของประเทศ 
และด้วยเทคโนโลยีในการผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย เครื่องจักรที่มีมาตรฐาน ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกชนิดข้าว รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ข้าวของเราทุกถุง อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน และการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากสถาบัน ต่างๆได้แก่

– รางวัลผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอของกรมการค้าภายใน

– รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทข้าวพื้นแข็งในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น แห่งประเทศไทยจากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2551 มาการันตีคุณภาพอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ข้าวเพื่อสุขภาพ (Rice For Health ) ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (Riceberry) ที่อุดมไปด้วย โอเมก้า 3 สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน รวมถึงประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพผิวและเส้นผม และ ข้าวสินเหล็ก (Sinlek Rice) ข้าวหอมต้านเบาหวาน ป้องกันโรคเหน็บชส ธาตุเหล็กสูง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานงานขายภายในประเทศ :: คุณสายทอง เรืองสวัสดิ์

เบอร์โทรติดต่อ :(66-84)875-2607
ฝ่ายประสานงานขายต่างประเทศ :: คุณสุพิศ สังฆะวันนา

เบอร์โทรติดต่อ :(66-84)875-2606

เว็บไซต์: www.thailand-rice-exporters.com

Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo