10 บริษัทเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2024

10 บริษัทเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2024

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นเครื่องจักรที่สำคัญสำหรับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถือเป็นเครื่องจักรที่จะช่วยบรรเทาความร้อนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร และช่วยทำความเย็นให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

เกณฑ์ในการเลือกบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศ

ต้องเป็นบริษัทที่มีช่างที่มีฝีมือและความชำนาญ

เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทีมงานที่ทำการออกแบบและดูแลจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง การเลือกบริษัทที่มีทีมงานและช่างที่มีฝีมือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วและที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

ในการซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ในแต่ละครั้ง ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสียหาย หากบริษัทไหนสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในประเทศไทยจะทำให้ประหยัดค่าซ่อมแซม และใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยลง

มีบริการหลังการขายที่ดี
เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้าย การบริการหลังการขายจึงเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่ลูกค้าต้องการ หากบริษัทตัวแทนจำหน่ายมีบริการหลังการขายที่ดี ตรงต่อเวลา ซ่อมแซมเร็วแต่มีคุณภาพ บริษัทนั้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกของลูกค้าอันดับต้นๆ

10 บริษัทเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2024

Emperor Engineering

ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ่

บริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการก่อตั้งมาแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549

ควบคุมการทำงานโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชิลเลอร์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และระบบความเย็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อีกทั้งยังผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอุณหภูมิน้ำ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน

ทางบริษัทเรามีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย  มีความแตกต่างในแต่ละด้านของงานอุตสาหกรรม  สามารถรองรับงานแต่ละประเภทตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับจนถึงในปัจจุบัน

ทางบริษัท เอ็มพอเรอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเครื่องชิล

เลอร์ เครื่องทำความเย็น ทุกชนิด

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบชิลเลอร์
บริการปรับปรุงสินค้าที่เสื่อมสภาพให้พร้อมกลับมาใช้งานใหม่ (Overhaul)
บริการซ่อมแก้ไขเครื่องระบบชิลเลอร์
บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ดังนี้
    • ระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นสำหรับหล่อเย็น
    • ระบบปรับอากาศ
    • ระบบแลกเปลี่ยนความเย็นและความร้อน

โทร.  02-496-3029

Email : sompoch_emperoe@hotmail.com

www.emperorengineering.co.th


Nantier

ระบบปรับอากาศ chiller

 บริษัท แนนเทียร์ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงให้คำปรึกษาในเกี่ยวกับระบบปรับ

อากาศลดความชื้นแบบประหยัดพลังงานชั้นนำของประเทศไทย

แนนเทียร์ เป็นบริษัทที่เน้นในการใช้ระบบสีเขียว ทางบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า ติดตามนวัตกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั่วทุกมุมโลก ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ปรับปรุงสินค้าและบริการ ทำให้แนนเทียร์มีสินค้าและการออกแบบที่ทันสมัย

บริษัท แนนเทียร์ ยินดีน้อมให้คำปรึกษา แนะนำ คำนวณค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน รวมถึงบริการ ออกแบบ ติดตั้ง

ให้แก่ลูกค้าทุก ท่านและทุกองค์กร

Email : sales@nantier.com

โทร. 02-432-6957

www.nantier.com


UNI – Aire

chiller ขนาดเล็ก ราคา

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำดัก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำ

ความเย็นภายใต้แบรนด์ UNI-Aire ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการพัฒนาและผลิตเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ มากมายเรื่อยมา ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยูนิแอร์ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

โทร. 02-312-4500
www.uni-aire.com


I.T.C Group

เครื่องทำความเย็น ราคา

บริษัท ไอทีซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร มา

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจได้เจริญเติบโตและมีความมั่นคง นอกจากธุรกิจติดตั้งเครื่องทำความเย็นแล้ว ไอทีซียังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดน้ำยาเพื่อความเย็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล ไก่แช่แข็ง ไอศกรีม ผลไม้ เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ

            ปัจจุบัน บริษัท ไอทีซี ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีการสะสมความเย็นในรูปของน้ำแข็งมาใช้  อีกทั้งยังได้พัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไว้ใช้วนภาวะที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับตึกสูง ไอซีทีได้พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรไปศึกษา อบรมในต่างประเทศ ทำให้ทีมงานของไอทีซีเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ

            นอกจากนี้ ไอทีซี ยังได้รับรางวัล ASHARE TECHNOLOGY AWARD ประจำปี 2008 จากสถาบันแอชเรย์ ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการด้านเครื่องปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา นี่เป็นสิ่งการันตีได้ว่าไอทีซีเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

            สำหรับการบริการหลังการขาย ทางไอทีซีเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการลูกค้า เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระยะไกล ชนิดไร้สายผ่านเครือข่ายขององค์กรโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น  และจะเน้นไปถึงความปลอดภัยด้วยคุณภาพของมาตรฐานที่สูงมาก

โทร. 02-184-0055

Email : info@itc-group.co.th

www.itc-group.co.th


BSPIRIT

เครื่องทำความเย็น

บริษัท บีสปิริท จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น บริหารงานภายใต้นโยบาย “เราจะสร้างสรรค์ ผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” โดยคำนึงถึงต้นทุนและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และความประทับใจกับบริการหลังการขาย

บริษัท บีสปิริท จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ที่บีสปิริทดำเนินกิจการทำให้มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งห้องเย็น ห้องคลีนรูม และอาคารโรงงานสำเร็จรูป พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาและข้อแนะนำต่าง ๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บีสปิริท จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการแบบครบวงจรในงานด้านความเย็น และงานฉนวน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษาในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง เพียงท่านเข้ามาใช้บริการจากเราเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

โทร.  02-727-7778

เว็บไซต์  : www.bspirit.co.th
อีเมล์ : sales@bspirit.co.th


AMPLE COOL

เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม

บริษัท แอมเพิลคูล คือผู้ผลิตเครื่องชิลเลอร์ระบบระบายความร้อนด้วยลมแอร์คูลชิลเลอร์และน้ำอย่างครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมทำให้แอมเพิลคูลมุ่งเน้นการผลิตชิลเลอร์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ระบบหล่อเย็นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และงานควบคุมน้ำ ตลอดจนระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา ประหยัดพลังงานและใช้อุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เป็นต้น เพื่อให้เครื่องชิลเลอร์มีคุณภาพสูงสุด

แอมเพิลคูลรับผลิตเครื่องชิลเลอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ตามความต้องการของลูกค้า มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ บริการภายใน 24 ชั่วโมง

โทร. 02-084-5124-7

www.amplecool.com


ADVANCE THERMO SOLUTION

โรงงานผลิต เครื่องทำน้ำเย็น

บริษัท แอดเวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจร

ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและประกอบ รวมไปถึงการขายและบริการ นอกจากนี้ แอดวานซ์เทอร์โมยังเป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊มและเครื่องทำน้ำเย็น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absolute และเป็นตัวแทนจำหน่ายฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์แบบแผ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า MUELLER และ KAORI ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากลูกค้าเสมอมา

            นอกจากนี้ แอดวานซ์เทอร์โมฯ ยังเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงบ้านหรือที่ทำงาน เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริการเด่น เน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ”

โทร.   02-425-0855-6

Email : info@advancethermo.com

www.advancethermo.com


Rivacold (Northern)

เครื่อง ทำ น้ำ เย็น อุตสาหกรรม ราคา

บริษัท ริว่าโคลด์ (นอร์ธเธิร์น) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยกลุ่มทีมงานผู้มีประสบการณ์

ทางด้านธุรกิจเครื่องทำความเย็นไม่น้อยกว่า 30 ปี ปัจจุบันมุ่งหวังในการจำหน่าย รับติดตั้ง และงานบริการแบบครบวงจรทางด้านเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน ผนังห้องเย็น รวมไปถึงฉนวนป้องกันความร้อนและเย็น งานบริการเครื่องทำความเย็นครอบคลุมไปทั่วภาคเหนือ และปัจจุบันได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนทำให้ทางริว่าโคลด์ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย

สำนักงานเชียงใหม่  053-353-894-5

www.rivacoldnorthern.com


RVS Intergroup

ชิลเลอร์

บริษัท อาร์ วี เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ

งานทางด้านงานติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air – Condition System) งานระบบระบายอากาศ (Ventilation Fan) งานดักท์ (Duct Work), งานระบบท่อล่งลมเย็น (Utility Piping) งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมถึงงานชิลเลอร์และปั๊มป์

อาร์วีเอส มีความชำนาญงานทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้มาอย่าง

ยาวนาน และมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางภาครัฐหรือเอกชน สำนักงาน อาคาร ตึกสูงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภัตตาคาร สำนักงานออฟฟิศร้านค้าต่าง ๆ ต่างก็รับความพึงพอใจกับการติดตั้งงานระบบของทางบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

ทางอาร์วีเอสจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต 

โทร. 02-883-4722

Email    info@rvsintergroup.com
www.rvsintergroup.com


Waterline System

ระบบปรับอากาศในอาคาร chiller

วอเตอร์ไลน์ ซิสเต็ม เป็นผู้นำด้านระบบปรับอากาศภายในโรงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผู้เริ่มต้นคิดค้นระบบ Open Space Cooling ที่สามรถประหยัดต้นทุนพลังงานโดยการนำเทคโนโลยีที่ใช้หลักการระเหยของไอน้ำมาทำให้สภาพแวดล้อมในโรงงานเย็นสบายน่าทำงานมากขึ้น เป้าหมายของวอเตอร์ไลน์ คือ การพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและสบายมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มที่เราก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา ทางวอเตอร์ไลน์ก็ได้รับความไว้ใจจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆอีกมากมาย ระบบเครื่องทำความเย็นของบริษัทได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น โรงงานขนาดเล็ก สายการผลิต โกดัง ศูนย์โลจิสติก เป็นต้น เพราะฉะนั้น “อย่าปล่อยให้ความร้อยเป็นปัญหาของโรงงานคุณอีกต่อไป!!”

โทร. 02-322-1208

Email : info@thaiwaterline.com

www.waterlinecooling.com


Tags:
ชิลเลอร์
chiller
ทำน้ำเย็น
ราคา chiller
จำหน่ายchiller
เครื่องทำความเย็น
ผู้ผลิตชิลเลอร์
ชิลเลอร์ Chiller
จำหน่าย ชิลเลอร์
Salinpat
Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo