10 อันดับบริษัทโลจิสติกส์(ขนส่งระหว่างประเทศ)ที่ดีที่สุด

 • 240
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  240
  Shares

หลายคนที่ไม่อยุ่ในวงการขนส่งหรือโลจิสติกส์ อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับคำว่า Freight Forwarder วันนี้บทความนี้จะพาทุกท่านไปดูบริษัท Freight Forwarder ที่เป็น 10 บริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศที่ดีที่สุด แต่ก่อนอื่นขอแนะนำความรู้เกี่ยวกับบริษัท Freight Forwarder หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าตัวแทนรับจัดการขนส่งกันสักนิดว่าคืออะไร  Freight Forwarder เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ในเรื่องตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดำเนินพิธีการขาเข้า และขาออก  การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกและนำเข้า เป็นต้น  บริการที่ Freight Forwarder หรือบริษัทชิปปิ้ง  สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่

Custom Broker  คือ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า

- Forwarding Business คือ ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

- Transportation Provider คือ ผู้ขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ

- Packing  บริการรับจัดการการบรรจุสินค้า

- Labour ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

- Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

- Logistics Service  ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์ หรือการกระจายสินค้า

- Business Consultant  ให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า

โดยปกติ บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ บริษัทชิปปิ้ง นั้นจะต้องจัดการเรื่องของการขนส่งให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะจัดการเองในบางขั้นตอน โดยกระบวนการขนส่งทั้งหมดบริษัทอาจจะจัดการเองแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าจ้างให้ผู้บริการรายอื่นอีกทอดก็เป็นได้ได้ ดังนั้นบริษัทจะต้องมีสายป่านยาว คือมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อีกทั้งจะต้องมีเงินหมุนเวียนมากพอสมควร

ดังนั้นเรามาดูเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกบริษัทขนส่งที่น่าไว้วางใจโดยไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง และหาบริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

เกณฑ์ในการใช้พิจารณาบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

1. บริษัทต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

บริษัทชิปปิ้งต้องความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขนส่งมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง บริษัทต้องสามารถจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที อาทิเช่น พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการขนส่ง สามารถจัดส่งให้อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่ลูกค้ากำหนดหรือหลังเวลาทำการ มีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน

2. มีความเชี่ยวชาญสูงและต้องสามารถให้ความมั่นใจลูกค้าได้

การขนส่งนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีเรื่อง การให้ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าด้วย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด ห่อหุ้มสินค้า และมีการติดชื่อผู้รับสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด เสียหาย และทำให้ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ส่วนพนักงานก็ต้องมีความรู้และมนุษยสัมพันธ์ในการแสดงออกของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับ รวมถึงความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภัย ที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน มีทักษะและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้า เช่น วิธีการยกหรือขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท วิธีการดูแลสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นต้น และมีใบ Certificate เพื่อรับรองมาตรฐานหรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

3. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต้องพร้อม

 สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ บุคคล และสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวอย่างเช่น พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า รถส่งสินค้ามีความสะอาด เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างจัดส่ง และเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้ามีความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4. มีคามถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ

บริษัทชิปปิ้งที่เราเลือกใช้บริการ ต้องมีความสามารถที่จะแสดงผลงานหรือความสามารถในการให้บริการได้ตามที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือเสียหาย มีการรับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการจัดส่งสินค้า และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

5. มีการดูแลเอาใจใส่ในงานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า

การดูแลเอาใจใส่และความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการรวมปัจจัยในการเข้าถึงบริการ การสื่อสาร และความเข้าใจเข้าด้วยกัน ได้แก่ การให้บริการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยนำการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของลูกค้า

บทความนี้เราได้เลือก 10 อันดับผู้ให้บริการขนส่งทางโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดมาให้แล้วมีอะไรบ้างสามารถไปอ่านกันได้เลย

10 อันดับบริษัทโลจิสติกส์หรือบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด

Dearborn International บริษัท เดียร์บอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เดียร์บอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ ผู้นำบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรในประเทศไทย บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด ที่นี่เน้นการให้บริการระดับมืออาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

บริษัทนี้ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ นอกจากนั้นบริษัทนี้ยังบริหารจัดการด้วยมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ทางบริษัทมีฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทก็ยังมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี จะช่วยดูแลสินค้าของท่านได้อย่างปลอดภัย ตรงเวลาและคุ้มค่าอย่างสูงสุด

พิธีการศุลกากร  บริการชิปปิ้ง นำเข้าและส่งออกสินค้า ให้คำปรึกษาด้านภาษีศุลกากร หรือการใช้สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิเขตการค้าเสรี สิทธิประโยชน์ทางศุบกากร คลังสินค้าของ บริษัทมีความทันสมัย และตั้งอยู่ในบริเวณย่านอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก แท็งค์เก็บของเหลว รองรับของเหลวประเภทต่างๆ ได้มากกว่า 10,000 คิว / แท็งค์ บริการขนส่ง ประกอบด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ, รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 4 ล้อ ซึ่งรองรับการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆได้อย่างครบถ้วน ค่าระวางขนส่งทางอากาศ และค่าระวางขนส่งทางทะเล ราคาสามารถแข่งขันได้ รับและส่งใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการด้านเอกสารของที่นี่ ประกอบด้วย การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้าและส่งออก

เบอร์ติดต่อ 02-755-8025 ถึง 6

แฟ็กซ์ : 02-385-9043

อีเมล์ : info@dearborn.co.th

เว็บไซต์    dearborn.co.th

facebook.com/dearbornfanpage


 

back to menu ↑

SME SHIPPING CO., LTD. บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด

บริษัทขนส่ง

บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด (SME SHIPPING CO., LTD.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์และเอกสารไปทั่วทุก มุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ อาทิ DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS บริการ ส่งเอกสารด่วนไปต่างประเทศ ,ส่งพัสดุด่วนพิเศษไปต่างประเทศ ,ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ,การขนส่งทางเรือ ,การขนส่งทางบกระหว่างประเทศ

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS ใช้ระยะเวลานำส่งถึงประเทศปลายทางภายใน 2 – 7 วันทำการ หากประเทศปลายทางเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้ภายในวันเดียว ซึ่งมีอยู่กว่า 10 ประเทศทั่วโลก กระจายอยู่ทั่วทุกทวีป ทั้งสะดวกกว่าด้วยบริการรับพัสดุจากมือผู้ส่ง ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) พร้อมบริการ แพคกิ้ง(Packing) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทั้งบริการเสริมประกันภัยสินค้าตามมูลค่าจริง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย ท่านสามารถติดตามสถานะการนำส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก ทำให้คุณได้อุ่นใจกับบริการขนส่งของ SME SHIPPING

ด้วยเครือข่ายของบริษัทที่บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก และปริมาณการขนส่งต่อวันที่สูง ทำให้ SME SHIPPING มีราคาประหยัดกว่าที่อื่น บริการของเราจะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างได้เลย

เบอร์ติดต่อ 02-105-7777

Line: @shipping

เว็บไซต์    www.smeshipping.com

facebook.com/SMESHIPPINGTHAILAND


 

back to menu ↑

SK Transport

บริษัท SKTransport ให้บริการการขนส่งทั่วโลก เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด โดยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในประเทศจีนสูง การคิดค่าใช้จ่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงไทย ประเภทสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และวิธีการในการจัดส่ง (ทางรถ,เรือ,เครื่องบิน) แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ คิดตามน้ำหนักและคิดตามปริมาตร ซึ่งการคิดตามน้ำหนักจะเป็นสินค้าที่ไม่กินพื้นที่มากแต่มีน้ำหนักที่มาก ส่วนการคิดราคาตามปริมาตรจะเป็นสินค้าที่กินพื้นที่มากแต่น้ำหนักเบา

เบอร์ติดต่อ 06-3218-5169

อีเมลล์ sktransport.2009@gmail.com

เว็บไซต์   www.sktransport2009.com


 

back to menu ↑

Good Freight And Transports Co.,Ltd.

บริษัทชิปปิ้ง

บริษัท Good Freight And Transports Co.,Ltd . บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด มีบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ สิ่งที่คุณต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศคุณสามารถวางใจได้ว่า ที่บริษัทนี้มารับสินค้าของคุณตามเวลาที่กำหนด เมื่อสินค้าที่มีการกำหนดเวลาหรือสินค้าที่เป็นอันตรายของคุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ดูแลสายการบินทางอากาศที่สำคัญที่สุดของคุณจะถูกย้ายไปที่ใดก็ได้ในโลก - ตามเวลาและไม่เหมือนเดิม

บริการขนส่งทางอากาศของที่นี่ยังประกอบด้วยการจัดส่งแบบ door-to-door ไปยังสถานที่ทั่วโลก บริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่ง มีเครือข่ายกันทั่วโลก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการสินค้าอันตราย ตัวเลือกของผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าของคุณด้วยบริการขนส่งทางทะเลที่ครบวงจร ใช้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในการเดินทางไป / จากจุดหมายปลายทางทั่วโลกอย่างชาญฉลาด ผ่านเครือข่ายมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเชื่อมต่อการจัดส่งที่แข็งแกร่งของโลกและความยืดหยุ่นที่รุนแรง จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดส่งของคุณได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนของบริษัทยังอยู่ใกล้กับการจัดส่งของคุณตั้งแต่รับสินค้าจนถึงการจัดส่งซึ่งจะทำให้คุณทราบถึงความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด จึงให้คำแนะนำความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการกำกับดูแลเพื่อรับประกันการจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ ที่นี่ยังรวมไว้ด้วยบริษัท ขนส่งทางเรือบริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่งการจัดส่งจากประตูสู่ประตูพิธีการศุลกากร L.C.L F.C.L บรรจุหีบห่อ ขนส่งแบบหลายรูปแบบ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้สำหรับการขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่และการจัดส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศ บริการจัดส่งสินค้ารวมถึง การจัดส่งสินค้าแบบ door-to-doorการจัดส่งสินค้าบรรทุกสินค้าแบบแบ่งส่วนท้องถิ่น บริการจัดส่งตรงภายในประเทศอย่างรวดเร็ว

 เบอรืติดต่อ  033-005974

แฟกซ์ 033-047279

Email : admin@gfreight.co.th

เว็บไซต์ www.goodfreight-th.com

facebook.com/GFREIGHT.CO.TH


 

back to menu ↑

TONG SUEN Logistics บริษัทตงสึ่น โลจิสติกส์จำกัด

บริษัทตงสึ่น โลจิสติกส์จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ติดอันดับ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านงานพิธีศุลกากรและครั้งสินค้าทั่วไปโดยปัจจุบันทางบริษัทได้แบ่งการให้บริการออกเป็นสี่ส่วนงานครั้งสินค้าฝากเก็บทั่วไปงานพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกงั้นขอคืนอากรสงวนสิทธิ์บีโอไอและการจัดหาค่าระหว่างทั้งทางอากาศและทางเรือเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเลือกบริการได้ตามความเหมาะสมตามงบประมาณแล้ว ธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องทาง ที่นี่จึงมีบริการรถขนส่งไว้บริการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งตามสถานที่ต่างๆหรือท่าเรือสำคัญของประเทศท่านก็สามารถเลือกใช้บริษัทตงสึ่น ทรานสปอร์ตจำกัดได้ตามความต้องการ

เบอร์ติดต่อ 02-105-3848 , 062-462-2983

E-Mail contact@tongsuenlogistics.co.th

เว็บไซต์   www.ts-logs.com


 

back to menu ↑

FastShip.co

ขนส่งระหว่างประเทศ

บริษัท FastShip.co เป็นบริการตัวแทนขนส่งด่วน express ระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ที่นี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งรายย่อย (ร้านค้าขนาดเล็ก ผู้ขายของออนไลน์ และบุคคลทั่วไป) กับ ผู้ประกอบการขนส่งเช่น DHL, UPS และ FedEx

ข้อดีของการใช้ FastShip.co  คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ shipping agent แต่ละที่ ซึ่งใช้เวลาและจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท ทางบริษัทบริการรับพัสดุถึงบ้าน/ร้านของคุณ ไม่มีขั้นต่ำ คุณไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารสำหรับทำ airway bills เพียงแค่กรอกข้อมูลที่อยู่ผูรับทางเว็บไซต์ ทีมงานของบริษัทจะดำเนินการทางเอกสารให้ทั้งหมด ค่าส่งที่ราคาถูก เนื่องจากรวบรวมพัสดุจำนวนมากทำให้ที่นี่สามารถให้บริการคุณได้ในราคาทีประหยัดกว่าคุณดำเนินการเองเพียงคนเดียว

เบอร์ติดต่อ 06-3414-0009

อีเมลล์ info@fastship.co

เว็บไซต์    fastship.co

facebook.com/fastship.co


 

back to menu ↑

CHINA SHIPPING ONE STOP SERVICES

บริษัท CHINA SHIPPING ONE STOP SERVICES บริษัทชิปปิ้ง ให้บริการจัดการพิธีการศุลกากร และ จัดการธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แบบ One-Stop-Service ทางบริษัทดำเนินการประสานงานโดนผู้มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง ให้บริการประสานงานโดยทีมงานทั้งชาวไทยและชาวจีน พร้อมออฟฟิศรองรับการประสานงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

 เพื่อให้การติดต่อและดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด บริการสำหรับ ลูกค้าผู้ขนส่งเต็มทั้งตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ ทำเรื่องนำเข้าให้เป็นเรื่องง่าย ติดต่อจบ ครบที่เดียวแพ็คเกจบริการราคาเดียว รวมทุกขั้นตอน รวมทุกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน สบายใจ รู้ต้นทุนล่วงหน้า เพื่อคำนวณต้นทุนในการนำเข้าก่อนล่วงหน้า พร้อมบริการครบวงจร ไม่ยุ่งยาก ติดต่อที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง เพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุด ไม่ต้องติดต่อแต่ละผู้ให้บริการ เช่น ติดต่อชิปปิ้งไทยเพื่อไปออกของ  ติดต่อหัวลากเพื่อไปลากของออกจากท่าเรือ  ติดต่อ Freight Forwarder เพื่อจองเรือจากจีนมาไทย ติดต่อชิปปิ้งทางจีนเพื่อทำเรื่องส่งออกของมาไทยคุณลูกค้าของที่นี่ หรือติดต่อหัวลากที่จีนเพื่อไปขนของออกจากโรงงาน ติดต่อทำ FORM E เพื่อลดภาษี

ติดต่อโทร. 086-3573351  

Email : Eo.logistic@gmail.com

เว็บไซต์    www.eologistic.com


 

back to menu ↑

D-ONE Logistics

บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ

บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดเป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการจัดหาบริการขนส่งสินค้าและหลอดจะติดมากมายตั้งแต่การจัดส่งสินค้าไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกปัจจุบันบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในกรุงเทพฯประเทศไทยและนับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคงในการจัดหาโซลูชั่นโลจิสติกส์แบบครบวงจรบริษัทมีสำนักงานในประเทศไทยบริษัทดี action โลจิสติกส์ จำกัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการสำหรับผู้จัดส่งสินค้าที่ต้องการใช้โซลูชั่นซัพพลายเชนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ของตนจาก. ผลิตจนถึง. บริโภคปัจจุบัน บริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการโครงการอุตสาหกรรมที่ครบวงจรเช่นการขนส่งและการยกสินค้าขนาดใหญ่พิเศษหรือหนักหน่วงนอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าภาษีอากรและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ

ติดต่อ 02-013-1415 , 095-929-9624 , 092-4949462

อีเมลล์ saledone12@gmail.com , info@donelogisticsthailand.com

เว็บไซต์   www.donelogisticsthailand.com


 

back to menu ↑

Logistics2Day

บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

บริษัท Logistics2Day เป็นบริษัทขนส่งและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ติดอันดับบริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด  และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Expressบริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, พัสดุสินค้า ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ทางการตลาดต่างๆ ด้วยบริการขนส่งไปต่างประเทศและบริการนำเข้าจากประเทศต่างๆ คุณสามารถวางใจให้ทีมงานมืออาชีพของที่นี่ สามารถดูแลเอกสารและพัสดุของคุณให้จัดส่งไปยังปลายทางในเวลาที่คุณเลือกกำหนดได้ โดยเอกสาร-พัสดุจะถูกขนส่งภายในวันที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ (ภายใต้สถานการณ์ปกติ)

สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจการนำเข้า ส่งออก หากต้องการคำปรึกษาด้านการขนส่ง การจัดทำเอกสารต่างๆ พิธีการศุลกากร และอื่นๆ ให้ logistics2day.com เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ แก่องค์กรของท่าน เพียงโทรมาปรึกษาที่ 02 689 3855 ต่อ 361-362 เจ้าหน้าที่ทุกท่านของที่นี่พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Courier ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express) Sea Freightให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 350  Air Freightไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็กหรือมีน้ำหนักมาก จัดส่งผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพชั้นนำ ไปยัง Airport Project Cargo – Heavy Lift & Break Bulk Cargo บริการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ  Special Cargo Dangerous & Perishable Goods บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ Packing – Lashing & Paper Palletให้บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing  Custom บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวางหรือใบขนแบบ BOI  Warehouse & Distribution บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า อีกทั้งยังมีบริการเสริมต่างๆ Trucking บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

เบอร์ติดต่อ +66 02-689-3855 EXT. 361 ,+66 02-689-3865

E-MAIL:marketing@i2u.co.th

เว็บไซต์     logistics2day.com

facebook.com/Logistics2day


 

back to menu ↑

Kitpong Shipping

 บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

บริษัท kitpongshipping เป็นบริษัทชิปปิ้ง บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็น บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ให้บริการสินค้าข้ามประเทศจาก บ้านถึงบ้าน บริษัทถึงบริษัท โรงงานถึงโรงงาน หรือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

เบอร์ติดต่อ 02-678-1702 , 02-285-3810-1 ,081-546-4246

อีเมลล์ admin@kitpongshipping.com

เว็บไซต์  www.kitpongshipping.com


 

Tags:
โลจิสติกส์
บริษัทโลจิสติกส์
บริษัทชิปปิ้ง
บริษัทขนส่ง
ชิปปิ้งจีน ดีๆ
โลจิสติก
บริษัท shipping
ขนส่งต่างประเทศ
บริษัทชิปปิ้งในไทย
บริษัท ชิปปิ้ง


 

บริษัท logistic
บริษัทขนส่งสินค้า
ขนส่งระหว่างประเทศ
บริษัท freight forwarder
10อันดับสายการเดินเรือ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การขนส่งระหว่างประเทศ
บริษัทส่งของต่างประเทศ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เรือ ขนส่ง สินค้า ใน ประเทศไทย


 

 


 • 240
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  240
  Shares

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
If you want to become a seller, please check the apply as vendor.
Reset Password
×

topbestbrand