10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดี เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย

10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดี เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง  จากคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคใต้) พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา สำหรับใครที่กำลังมองหาผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางพาราที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว โดยแต่ละบริษัทยางต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราที่ดีที่สุด

  1. ผลผลิตยางพาราที่ได้ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวแทนจำหน่ายยาพารา ต้องมีความรู้ เครื่องมือ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบริษัทยางที่เราคัดเลือกมาล้วนมีผลงานดีทั้งสิ้น

  1. มีการจัดจำหน่ายปริมาณเพียงพอและตรงเวลา

ในการซื้อ-ขาย ยางพารา ปริมาณและเวลามีความสำคัญเสมอ เนื่องจากไม่ใช่การขายครั้งละเล็กน้อย บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจึงต้องมีความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าได้

10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดี เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย

Sri Trang Group บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

รูปสวนยางพาราสวยๆ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และในปัจจุบันถือว่าเป็น ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 12 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งในปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ยางขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.4 ล้านตันต่อปี จากจำนวนโรงงานรวม 35 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศเมียนมาร์ด้วย

สำหรับธุรกิจปลายน้ำ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทศรีตรังฯ ซึ่งผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจต้นน้ำด้วยการลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกยางพาราประมาณ 50,000 ไร่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ศรีตรังพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในฐานะ  “ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร รายใหญ่ที่สุดของโลก”

ธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร

ศรีตรังประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่สำหรับการทำสวนยางพาราขนาดใหญ่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัทพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการปลูกและดูแลต้นยาง ดังนี้

– การเตรียมดิน

ที่นี่พิถีพิถันตังแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมดิน

– การคัดเลือกพื้นที่ปลูก

ที่นี่ให้ความสำคัญและเลือกลงทุนเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

– การเลือกพันธุ์ยางพารา

ควบคุมและคัดสรรเฉพาะยางที่มีคุณภาพสูง

– การจัดการสวนยางพารา

นักเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ดูแลประจำแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง

การที่บริษัทมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้น นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจสวนยางยังให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำสวนยาง ไม้ยางพารายังสามารถขายให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตไม้พาเลท เพื่อใช้ในการวางหรือบรรจุสินค้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 เบอร์โทรติดต่อ: 0-7434-4663

เว็บไซต์: www.sritranggroup.com


SOUTHLAND HOLDING

โรงงานผลิตยางพารา ภาคใต้

บริษัทเซาท์แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ ก่อตั้งในปี 2529 ด้วยการ ยึดถือคุณค่าที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎขององค์กร การบริหารความก้าวหน้าทรัพยากรมนุษย์แบบไดนามิค สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มูลค่าผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ในด้านผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเน้นความคุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย

– แผ่นรมควันเนื้อซี่โครง (RSS) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตยางพาราไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 – 7 ซึ่งความต้องการของกลุ่ม Southland RSS ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มขึ้นจาก 10% เมื่อสิบปีก่อนมาเป็นประมาณ 20% ในวันนี้จาก 5 โรงงาน

– ยางมาตรฐานไทย (STR) ในปี 2548 STR ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเกรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการตอบสนองนี้เราจะที่นี่จึงจะสร้างโรงงาน STR เพิ่มเติมอีกในอนาคตนอกเหนือจากโรงงานเดิม 6 แห่ง นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานสำหรับโรงงานอีกหลายแห่งเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหลายปีข้างหน้า  

– น้ำยางข้นเข้มข้น ที่นี่มีโรงงานผลิตน้ำยางข้น 5 แห่งและเครื่องแปรรูป Centrifuge มากกว่า 140 เครื่องมีกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อเดือน นอกจากน้ำยาง Hi-Ammonia Latex แล้ว บริษัท ยังผลิตน้ำยางข้น LATZ กับ TMTD และ Zinc Oxide อีกด้วย บริษัท เซาท์แลนด์ยางพารามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ความสามารถนี้จึงช่วยให้เราที่นี่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางได้อย่างไม่ยาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:074-23-4505

email: TANNICHA@SOUTHLANDHOLDING.COM

เว็บไซต์: www.southlandholding.com


Thai Hua Rubber บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน)

โรงงาน รับ เบอร์

การเพาะปลูกยางพาราถือเป็นอาชีพแรกที่คุณปู่ของดร.หลักชัย กิตติพลได้เริ่มทำหลังจากที่อพยพจากจีนมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยเมื่อ 80 กว่าปีก่อน สมาชิกของครอบครัวและเหล่าเครือญาติได้ย้ายไปตั้งรกรากที่จังหวัดระยองในปี 2500 พร้อมกับนำเมล็ดยางพาราติดตัวไปด้วย ทั้งนี้ ครอบครัวได้เริ่มทำการผลิตยางแผ่นรมควันในปี 2521 โดยมีลูกค้ารายแรกคือบริษัทผู้ผลิตล้อยางบริดจ์สโตน

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ มีโรงงานแปรรูปยางพารากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยรวม 11 โรงงาน และมีสำนักงานขาย 1 แห่งตั้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บริษัทมีปริมาณการว่าจ้างรวมทั้งหมด 1,900-2,000 คน นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ร่วมทุนกับนักลงทุนต่างประเทศในธุรกิจการผลิตถุงมือแพทย์ แปรรูปไม้ยางสำหรับเฟอนิเจอร์เครื่องครัว ล้อยาง และเมล็ดกาแฟ 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดยตระกูลกิตติพลและเครือญาติสนิท ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) ในปี 2539 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกยางพาราชั้นนำของไทยมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์

– ยางแผ่นรมควัน

– ยางแท่งคอมปาวด์

– ยางแท่ง

– ยางแผ่นคอมปาวด์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: +66 (0) 2274 0471-7

เว็บไซต์: http://www.thaihua.com/


Von Bundit บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

ธุรกิจยางพาราแปรรูป

บริษัท วอนดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยคุณทวีศักดิ์เกร็ดวงศ์บุนนาค (Lee Eng Hong) ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในธุรกิจยางพาราเขาเป็นผู้นำในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 700 ฿โดยมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 700,000 เมตริกตันและ 2,500 คนที่สามารถทำงานได้ โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 60 เอเคอร์ที่อำเภอกะทู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตยางพาราที่สำคัญโดยมีกำลังการผลิตรวม 17,000 ตันต่อเดือนผลิตน้ำยางข้นแผ่นยางรมควันและยางมาตรฐาน ) ในปีพ. ศ. 2537 บริษัท ฯ ได้ซื้อโรงงานยางแห่งที่สองจาก บริษัท ยูโรสยาม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานยางตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี การลงทุนครั้งต่อ ๆ ไปขยายตัวถึง 18 เท่าขยายโรงงานถึง 200 เอเคอร์และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 2,000 เมกกะวัตต์เป็น 40,800 ตันต่อเดือน 

โรงงานยางได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีพ. ศ. 2541 บริษัท ฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพสากลและได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพจากมอก. / ISO 9002 จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ในปีเดียวกัน บริษัท ได้รับเกียรติอย่างมากจาก บริษัท วอนดุสิต จำกัด ในการได้รับรางวัล Prime Minister Award สำหรับผู้ส่งออกที่ดีที่สุดแห่งปีและการรับรู้กิตติมศักดิ์จากการส่งออกในปี 2547 การลงทุนในโรงงานแห่งที่สามนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบของ 287.355 เอเคอร์ในจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ปี 2543 โครงการแรกของโรงงานผลิตยางมีกำลังการผลิต 3,750 Mt ต่อเดือน ด้วยปริมาณการส่งออก 500,000 ตันในปี 2554 และมูลค่าการขาย 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท ฟอร์มูล่าวันได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปีพ. ศ. 2555 บริษัท ฟอร์มูล่าวันได้เพิ่มโรงงานอีก 3 แห่งในจังหวัดชุมพรตรังและภูเก็ต จังหวัดชุมพรมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 16,000 ตันต่อเดือนสำหรับยางแผ่นรมควันและยางมาตรฐาน (STR) นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ซื้อน้ำยางพาราในปี 2555 ด้วยกำลังการผลิตน้ำยางข้นและ Skim Block จำนวน 5,500 ตันต่อเดือน น้ำยาง Vertis เป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มของ Von Bundit โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางข้นที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยใช้คลื่นวิทยุ ด้วยการดำเนินงานและความท้าทายที่ขยายไปเรื่อย ๆ เราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นและให้ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายและผลประโยชน์ของที่นี่มากขึ้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: 076210037

E-Mail: von@vonbundit.com

เว็บไซต์: www.vonbundit.com


XIN YUAN DA RUBBER บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทยางพาราในประเทศไทย

บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทยางในเครือของบริษัท ซาน ตง เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจาก Shandong Development and Reform Commission (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลซานตง) State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shandong (คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐมณฑลซานตง) ให้มาเปิดสาขาในประเทศไทย และได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทแม่คือบริษัท เจ่า จวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด
          บริษัทฯจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ จังหวัดระยอง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประกอบด้วย บริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด) บริษัท เจ่าจวง ซิน หย่วน ด้า อินดัสเทรียล จำกัด และบริษัท ซาน ตง ปา ยี ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 20ล้านหยวน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ 6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อพื้นที่โรงงาน 355ไร่ มีพนักงานทั้งหมด 240 คน ประกอบธุรกิจแปรรูปแบบยางธรรมชาติ ค้าขายยาง ผลิตยาง STR20, CPR และ CCPR ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อให้บริษัทผลิตยางล้อรถซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัดนำไปผลิตยางรถ
แผนการลงทุนทั้งหมดของโครงการเป็นเงิน   99.54ล้านดอลลาร์ จะสร้างโครงการงวดที่สองและโครงการงวดที่สามให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี โครงการงวดที่หนึ่งมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว และประสบความสำเร็จในการทดลองการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โครงการงวดที่สองมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จในปี 2014 โครงการงวดที่สามมีกำลังการผลิตยาง 100,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2015 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด สามารถสร้างรายได้ 30,000 ล้านบาทต่อปี จะพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีกำลังผลิตยางใหญ่ที่สุด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในองค์กรอุตสาหกรรมแปรรูปแบบยางในประเทศอาเซียนภายใน 3 ปี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 038-668-888

เว็บไซต์: http://www.xydrubber.com/


Pro Star Rubber บริษัท โปรสตาร์ รับเบอร์ จำกัด

บริษัท ยางพารา ราย ใหญ่

บริษัท โปรสตาร์ รับเบอร์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจา, เมืองชิงเต่า ประเทศจีน, สิงคโปร์ และปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทในกรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโรงงานในเมืองไหหลำ ประเทศจีน ซึ่งมีกำลังการผลิตยางประเภท เอสทีอาร์20 ในปริมาณ 3,000 เมตริกตันต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ยางพาราของของที่นี่ภายใต้ชื่อสินค้า โปรสตาร์ รับเบอร์  ได้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากยางพาราธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของยางพาราที่ดีที่สุด  ที่นี่มีน้ำยางพาราที่เข้มข้นในคุณภาพ ที่มีสัดส่วน ดีอาร์ซี60%, เอดีเอส1-เอ็กซ์แอล, อาร์เอสเอส (1,2,3,4,5) , ยางสกินบล็อก, ยางเอสทีอาร์ (5แอล,10,ซีวี)  และยางเอสทีอาร์20

โปรสตาร์ รับเบอร์ จะก้าวมาเป็นผู้นำในการจัดหาสินค้าในระดับคุณภาพสูงสุด ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบจากยางธรรมชาติภายใต้สินค้าชื่อ พีเอสอาร์ “PSR” ด้วยกำลังการจัดจำหน่ายที่มากกว่า 10,000 เมตริกตันต่อเดือน

สินค้าของเรา

– ยางแท่ง 20

– น้ำยาง

– ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-5

– ยางสกิมก้อน

– ยางแท่ง 5L

– ยางแผ่นอบแห้ง

สนใจสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  +66 84 246 8888 , +66 75 447 738

เว็บไซต์: http://prostarrubber.com/


Tavorn Rubber กลุ่ม บริษัท 

บริษัทส่งออกยางพารา

ในปีพ. ศ. 2534 ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยางพาราสามารถถือเป็นหนึ่งในการส่งออกที่สำคัญของไทย ที่อาศัยอยู่ของหนึ่งในสิบของประชากรขึ้นอยู่กับยาง ในปี 2545 พื้นที่ป่ายางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่เกือบ 2 ล้านเฮกตาร์โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 2.62 ล้านตัน มีพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่ 87.5% ใน Southest อยู่ที่ 10% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2.5%

กลุ่ม บริษัท Tavorn Rubber ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2525 โดยมี บริษัท จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมยางพารา (พ.ศ. 2525) จากการเติบโตของธุรกิจยางพาราในปีพศ. 2532 และ 2537 มีการขยายธุรกิจใหม่ 2 แห่งภายใต้เครือข่ายเดียวกันคือ TTR และ TVR

ผลิตภัณฑ์

น้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การจัดส่งสินค้า

โรงงานตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือสงขลา (72 กม.) และเพียง 12 กม. ไปยังพรมแดน Malasian ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สะดวกสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางของคุณและมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดส่งตรงเวลา

การควบคุมคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในการผลิตยางธรรมชาติและพนักงานที่มีทักษะสูง จึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและผ่านการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งให้กับลูกค้าของเรานอกจากนี้เรายังได้รับ ISO 9002: 2002 และ ตอนนี้เราทำงานไปยัง ISO 14000

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: (66) (74) 411353, 411453-4, 411573-4

E-mail : karaked.tvr@gmail.com

เว็บไซต์: www.tvrrubber.com


North East Rubber Co., Ltd. บริษัทนอร์ ธ อีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด

รายชื่อบริษัทส่งออกยางพารา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ยางธรรมชาติได้มีบทบาทสำคัญในสินค้าสำคัญทางการเกษตรที่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก

ตามการรณรงค์ของรัฐบาลในการขยายพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะกลายเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นที่นี่จึงใช้โอกาสนี้ในการจัดตั้งสวนยางพาราในบริเวณนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท นอร์ ธ อีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 350 กิโลเมตร

ไม่เพียง แต่เป็นผลิตภัณฑ์และการปฐมนิเทศในการจัดการเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความซื่อสัตย์ของลูกค้าซัพพลายเออร์เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่นี่ทุ่มเทสุดยอดความพึงพอใจของลูกค้าด้วยประสบการณ์หลายปีในธุรกิจนี้ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการใช้ ISO9001: 2008 พร้อมกับการผลิตแผ่นยางรมควันคุณภาพสูงตามมาตรฐานกรีนบุ๊คส์ ตอนนี้เราสามารถผลิตกำลังการผลิตได้ 3,000 เมตริกตันต่อเดือนพนักงานมากกว่า 200 คนกำลังทำงานทุกวัน ด้วยประสบการณ์หลายปีที่ได้เรียนรู้และแก้ไขจุดอ่อนให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อส่งออกจุดหมายปลายทางและสินค้าจำนวนมากขึ้นภายใต้ชื่อ “NER”

นอกจากนี้ยังได้วางแผนที่จะสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติชนิดต่างๆ โดยได้ขยายช่วงผลิตภัณฑ์ไปที่ STR10, STR20, สารประกอบ RSS, สาร STR10 และสาร STR20 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยางรถยนต์ทุกชนิดวัสดุถอยเสื่อและผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ โครงการ STR จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2014 มีกำลังการผลิต 4,000 เมตริกตันต่อเดือน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงงาน:
398 ม. 4 ตำบลโคกเมืองอำเภอประโภชนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: 044-666928, 044-666929

สำนักงานกรุงเทพฯ: 589/96 ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนาทาวเวอร์ 1 ถนนบางนา – ตราดเขต
บางนากรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์: + 66-2745-6586 

email:  hr@nerubber.com

เว็บไซต์:  www.nerubber.com


Srijaroen Group กลุ่มศรีจีรากรุ๊ป

บริษัทไทยรับเบอร์

กลุ่มศรีจีรากรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยครอบครัวสินธเนน เมื่อเริ่มก่อตั้ง บริษัท มีผู้ผลิตยางพารา บริษัท ได้ขยายและกระจายไปสู่ ​​Palm Oil ส้มและพลังงาน Srijaroen ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์แก่ บริษัท ในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประวัติศาสตร์

กลุ่มศรีจีโรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภาคใต้ บริษัท เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นชีทรัตนรมควัน (RSS) ซึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของตระกูลสินธุนนท์ปัจจุบัน บริษัท ศรีจันทร์มีธุรกิจยางพาราเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่ง STR5L STR5 STR5CV50 STR5CV60 SKIM BLOCK และน้ำยางข้น (60% DRC) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราที่หลากหลาย

เมื่อไม่นานมานี้ Srijaroen ได้เริ่มส่งสินค้าเกรด RSS เป็นบรรจุภัณฑ์ TSR ซึ่งผลิตโดยใช้เครื่องอัดรีดและยาง Compound (ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ ฯลฯ ) 
นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์จากยางพาราอีกด้วย Srijaroen มีการกระจายการลงทุนไปยังตลาดอื่น ๆ เช่นปาล์มน้ำมัน ส้มและพลังงาน

การแสดงนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอศรีเจริญตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มด้วยการจัดตั้งสวนปาล์มน้ำมันและโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ประเทศไทยในปี พ. ศ. 2532 ปัจจุบัน บริษัท ศรีเจริญมีโครงการน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดเค็ม และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำของไทย

สวนส้มของศรีจันทร์ยังตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ประเทศไทย ส้มถูกขายภายใต้แบรนด์ “ส้มโชกุนศรีจรสุข” และมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นไทยในระดับท้องถิ่นผ่านร้านค้าปลีกและตลาดในประเทศต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้รับเป็นบวกมาก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาดศรีเจริญประสบความสำเร็จในการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปีพศ. 2552 บริษัท ศรีราชาได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในประเทศไทย จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมนี้คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์รายละเอียด
– แผ่นรมควันชั้น 1: RSS1-5 

– น้ำยาง: เข้มข้น 60% DRC (สำหรับผิวแห้งเนื้อหายาง): แอมโมเนียสูง, แอมโมเนียต่ำ
– มาตรฐานไทยรับเบอร์: STR-5L, STR5, STR5CV50, STR5CV60, สกิมบล็อก

–  ยาง
– น้ำมันปาล์มเคอร์เนลน้ำมันปาล์มโดยผลิตภัณฑ์
– ผลไม้“ส้ม” 
– ก๊าซชีวภาพให้กับการไฟฟ้า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรติดต่อ: (662) 254-2954-6, (662) 253-8081-2 
เว็บไซต์: www srijaroengroup.com


Thai Rubber Latex Corporation บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น

บริษัทยาง

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณท์ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก และ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คือผู้ส่งออกน้ำยางข้นธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการส่งออกมากกว่า 100,000 ต่อปี บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประกอบขึ้นด้วยโรงงานน้ำยางข้นจำนวน 9 โรงงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกยางพาราทั่วประเทศ ทั้งในภาคตะวันออก ทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดหมายที่จะเพิ่มยอดขายในการส่งออกให้มากกว่า 180,000 ต่อปี

กว่า 90 %ของผลผลิตยางธรรมชาติ และสินค้าจากยางพาราถูกส่งออกยังตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยพึ่งพาตลาดยางพาราโลก ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย รวมทั้งสภาวะอากาศ ล้วนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศทั้งสิ้น

ในสภาวะปัจจุบันความต้องการในตลาดโลก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นของประเทศไทยเติบโต เนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น ประเทศมาเลเซียมีการลดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกยาง ทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตสินค้ายางพาราประเภทอื่น

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญในสินค้า และกลยุทธ์ในการขยายตลาด ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเราคือทีมงาน เราให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พนักงานซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชั่น เป็นบริษัทมหาชนที่มีหุ้นสามัญของบริษัทถูกทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อย่อ “TRUBB” 

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าจากน้ำยางข้น น้ำยางข้นผสมพิเศษ และสินค้าที่ทำจากน้ำยาง รวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์ ยางยืด เม็ดโฟมที่ทำจากยางเพื่อใช้ทำเครื่องนอน เป็นต้น

– ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น :
บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตน้ำยางข้น 9 แห่งทั่วประเทศ มีการกำลังการผลิตกว่า 100,000 เมตริกตันต่อปี

– ผลิตภัณฑ์ยางยืด:
บริษัท เวิลด์ฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตยางยืดคุณภาพสูง เรามีความพยายามที่จะผลิตสินค้าที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตสินค้าตลอดเวลาเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า 

– ผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์: 
ผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์ยี่ห้อ PROSAFE ของเราเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเป็นที่รู้จักในฐานะเกณฑ์มาตรฐานสำหรับถุงมือแพทย์คุณภาพสูงระดับสากล นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตถุงมือแพทย์ให้กับบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ภายใต้ยี่ห้อของลูกค้าเองอีกด้วย

– Elastic tape

– Color Rubber Thread

-Food Grade

– Fish Bait

– Koosh Ball

ด้วยประสบการณ์การผลิตสินค้าจากน้ำยางมากกว่าสามทศวรรษ ประกอบกับมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของที่นี่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: (+668) 9897-2162, (+668) 6378-7317

เว็บไซต์: www.thaitexgroup.com


ยางพารา
บริษัทยาง
บริษัทยางพารา
โรงงาน รับ เบอร์
บริษัทไทยรับเบอร์
รูปสวนยางพาราสวยๆ
ธุรกิจยางพาราแปรรูป
บริษัทส่งออกยางพารา
บริษัท ยางพารา ราย ใหญ่
บริษัทยางพาราในประเทศไทย
โรงงานผลิตยางพารา ภาคใต้
รายชื่อบริษัทส่งออกยางพารา
Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo