บริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย

การทำประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกคน เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วยังสามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกัน แต่ถ้าเลือกประกันที่ราคาถูกและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าได้ด้วยแล้วก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่

ในทางกลับกัน หากลูกค้าตัดสินใจผิดพลาดไปเลือกทำประกันกับบริษัทที่บริการไม่ดีหรือทำกรมธรรม์ผิดประเภท ไม่เหมาะกับผู้ได้รับผลประโยชน์ก็จะทำให้เสียเวลาและเสียเงินไปมากเหมือนกัน วันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทประกันและกรมธรรม์มาให้ลองพิจารณากันค่ะ

  1. ควรเลือกบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทประกันชีวิตที่มั่นคงควรต้องมีความมั่นคงทางการเงินและมีการหมุนเวียนเงินในระบบเป็นไปอย่างดี มีการวางแผนการบริการการเงินอย่างชัดเจน มีคุณภาพและมาตรฐานน่าเชื่อถือในระดับดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือ

  1. บริษัทประกันชีวิตมีกรมธรรม์และนโยบายที่หลากหลาย

เนื่องจากหลายๆ ท่านหากเลือกจะทำประกันกับบริษัทใดแล้วก็อยากจะทำประกันกับบริษัทนั้นในทุกๆ การคุ้มครองที่ต้องการ บริษัทประกันภัยจำต้องมีกรมธรรม์ที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

  1. เลือกบริษัทประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ลูกค้าแต่ละท่านย่อมมีความต้องการและขอบเขตการคุ้มครองที่ต้องการแตกต่างกันไปแล้วแต่การดำเนินชีวิตและเงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าควรต้องเลือกบริษัทประกันที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ที่ทำไปอย่างเต็มที่

  1. เลือกบริษัทประกันชีวิตที่มีนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจน

ลูกค้าควรเลือกบริษัทชีวิตที่มีนโยบายการบริหารงานที่น่าเชื่อถือได้จากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นความต้องการของผู้บริโภค โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่เป็นมืออาชีพและไม่ทอดทิ้ง

  1. มีสาขาหรือศูนย์ที่คลอบคลุมทั่วพื้นที่

บริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคงมักจะมีสาขาหรือศูนย์บริการที่คลอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปดูแลลูกค้ารวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาติดต่อดำเนินการใดๆ ที่สาขาหรือศูนย์บริการของบริษัทประกันนั้นๆ อีกทั้งหากมีสาขาหรือศูนย์บริการที่คลอบคลุมจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะสามารถเรียกคนดูแลมาหาได้ทันที

  1. บริษัทมีการอบรมบุคลากรเสมอ

ทางบริษัทต้องมีโปรแกรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในบริษัทเพื่อที่บุคลากรจะได้มีข้อมูลในการให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการเน้นย้ำในเรื่องของ Service Mind เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการกับบริษัทมากที่สุด

  1. การคิดดอกเบี้ยต้องเป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย

ในการคิดหรือคำนวณดอกเบี้ยนั้นบริษัทต้องคำนวณภายใต้พื้นฐานของความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เอาประกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป มีความเหมาะสมเทียบกับอัตราความเสี่ยงภัยของการประกันภัยในแต่ละประเภท

  1. มีนโยบายปฏิบัติงานที่โปร่งใส

บริษัทประกันควรมีรายละเอียดกรมธรรม์และการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ไม่มีลับลมคมในและหมกเม็ดกับลูกค้า ไม่มีการแอบซ่อนข้อมูลสำคัญเอาไว้โดยการใส่รายละเอียดที่เข้าใจยากเพื่อให้ลูกค้าสามารถอ่านทำความเข้าใจและตรวจสอบได้อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน

  1. มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพ

หลายๆ บริษัทประกันที่ไม่ดีนั้นเมื่อลูกค้าเกิดเรื่องขึ้นก็จะโยนและบ่ายเบี่ยงให้ไปติดต่อแผนกนั้นแผนกนู้น ถือเป็นการทำงานที่ไม่เป็นมืออาชีพเป็นอย่างมาก เพราะหัวใจของการบริการประกันคือความรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทประกันควรต้องมีการบริการทีฉับไว มีขั้นตอนการจ่ายสินไหมทดแทนหรือการเคลมอย่างรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ

  1. คำวิจารณ์ของบริษัท

ก่อนการตัดสินใจเลือกทำประกันกับบริษัทใดๆ ก็ตาม ลูกค้าควรหาข้อมูลก่อนว่าบริษัทนั้นๆ มีคำวิจารณ์ในด้านดีมากกว่าด้านลบหรือไม่ เพราะมันเป็นแทบจะไม่ได้เลยที่บริษัททำประกันบริษัทหนึ่งจะไม่มีคำวิจารณ์ได้ด้านลบเลย ถ้าคำวิจารณ์ในด้านลบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องที่ลูกค้ารับได้ จึงค่อยตกลงปลงใจทำประกันกับบริษัทนั้นๆ

วันนี้เราจึงนำ 10 บริษัททำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตที่ดีที่สุด 10 แห่งมาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันเพื่อให้ได้รับการทำประกันที่คุ้มค่าที่สุด

Allianz Ayudhya ประกันภัย

ประกันชีวิตเมืองไทย

เป็นบริษัทบริหารทางการเงินที่ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนี โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันอสังหาริมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้ากลุ่มบริษัท นอกเหนือจากการได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทประกันอสังหาริมทรัพย์-อุบัติเหตุชั้นนำของโลกแล้ว ยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของอันดับธุรกิจประกันชีวิต/สุขภาพชั้นนำอีกด้วย

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Website:  www.azay.co.th

Tel. 1373


Bangkok Life กรุงเทพประกันชีวิต

ทําประกันชีวิตให้พ่อแม่ แบบไหนดี

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่เปิดการบริการมาตั้งแต่ปี  2494 โดยทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนในทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิตและให้คำแนะนำในการวางแผนทางด้านการเงินและบริการผ่านตัวแทนที่ได้รับการอบรมอย่างดีและมีคุณภาพ อีกทั้งทางบริษัทยังได้รับรางวัล รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559 อีกด้วย

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันหลังเกษียณ/ ประกันต่ออายุตลอดชีวิต/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Website: www.bangkoklife.com

Facebook: facebook.com/BLA.Bangkoklife

E-mail: csc@bangkoklife.com

Tel. 02-777-8888


Thailife ไทยประกันชีวิต 

ประกันชีวิตที่ไหนดี

บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่มั่นคงมาอย่างยาวนาน มุ่งมั่น ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในด้านประกันโดยครอบคลุมทั้ง ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและบริการส่งเสริมการออมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 200 แบบ บริษัทเชื่อว่าทุกกรมธรรม์เปรียบเสมือนการให้ทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น  ปัจจุบัน มีสาขาที่พร้อมให้บริการกว่า 300 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/  คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Website: digitaloffice.thailife.com

facebook.com/thailifepage

E-mail: songchai.k@thailife.com

Line: songchai.thailife

Tel. 02-247-0247


AIG ประกันภัย

ประกันชีวิตไทยประกัน

บริษัทประกันชีวิตที่ใส่ใจลูกค้าตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทุกกรมธรรม์ประกันภัยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งสิ่งทีดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ รวมถึงมีความเข็มแข็งทางการเงินในระดับสากลและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับผ่านทางรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551 และ 2552 สองปีซ้อน จัดโดยนิตยสาร EUROMONEY และ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/  คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง

Website: www.aig.co.th

E-mail: Callcenter.th@aig.com

Tel. 02-649-1999


AIA ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย 1

บริษัทประกันชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินและข้อเสนอทางการคุ้มครองให้กับลูกค้าทั้งบุคคลและองกรอย่างยั่งยืน โดยผ่าน  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาในการบริหารการเงินในวัยเกษียณ มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/  คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ/ วางแผนการเงินวัยเกษียณ

Website: www.aia.co.th

Facebook: facebook.com/ThailandAIA

Line: aiathailand

Tel. 1581


Prudential ประกันภัย

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการทางด้านการออม การลงทุนและการคุ้มครองของลูกค้า ที่อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันเพื่อการออม เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อความคุ้มครอง  เพื่อเกษียณอายุ เพื่อการลงทุนและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก็สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกๆ รูปแบบ

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/  คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันค่าศึกษาบุตร/ ประกันหลังเกษียณ

Website: www.prudential.co.th

Facebook: facebook.com/PrudentialThai

E-mail: hotline@prudential.co.th

Tel. 1621


Krungthai-Axa ประกันภัย

เมืองไทยประกันชีวิต สาขา

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่จึงทำให้กลายเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริษัท

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันหลังเกษียณ

Website: www.krungthai-axa.co.th

Facebook: facebook.com/KrungthaiAXALife

E-mail: customer.care@krungthai-axa.co.th

Line : krungthai-axalife

Tel. 1159


Ocean Life Insurance

ทําประกันชีวิตกับธนาคารไหนดี

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า มุ่งมั่นสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัวเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมบริการที่ยึดลูกค้าและตัวแทนเป็นศูนย์กลางและมีการเปิดให้ลูกค้าซื้อประกันแบบออนไลน์

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันหลังเกษียณ/ ประกันต่ออายุตลอดชีวิต/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ซื้อประกันออนไลน์

Website: www.ocean.co.th

Facebook: facebook.com/oceanlifepage

E-mail: info@ocean.co.th

Tel. 02-207-8888


Muang Thai เมืองไทยประกันชีวิต

ทําประกันชีวิตให้พ่อแม่

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่มีความมั่นคงอันดับ 1 พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและด้านบริการ มุ่งมั่นเพื่อเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านทางสาขาและสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศไทยกว่า 210 สาขาเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมและยังมีแผนการร่วมมือกับบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองกรณ์

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันหลังเกษียณ/ ประกันต่ออายุตลอดชีวิต/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Website: www.muangthai.co.th

Facebook: facebook.com/muangthailifev

Tel. 1766


Bupa ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย 2

บริษัทประกันสุขภาพชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทั่วโลกด้วยประสบการณ์บริการที่ยาวนาน โดยนอกเหนือจากการให้บริการทางด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพแล้วยังดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพคนชรา ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ดูแลเด็ก มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการรับประกันต่ออายุตลอดชีวิต

Features: ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/ ประกันภัยต่างประเทศ/ ประกันภัยการเดินทาง / ประกันเพื่อการออม/ ประกันหลังเกษียณ/ ประกันต่ออายุตลอดชีวิต/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Website: www.bupa.co.th

Tel. 02-677-0000


Tags: ประกันชีวิต, ประกันชีวิตเมืองไทย, ประกันชีวิตที่ไหนดี, ประกันชีวิต-ธนาคารออมสิน, ประกันชีวิตไทยประกัน, ประกันชีวิตสะสมทรัพย์, เมืองไทยประกันชีวิต สาขา, ประกันชีวิตอะไรดีที่สุด, ทําประกันชีวิตให้พ่อแม่ แบบไหนดี, ทําประกันชีวิตกับธนาคารไหนดี, ทําประกันชีวิตให้พ่อแม่, life insurance

Lolapairin
Lolapairin

A girl who live in the land of smile with beautiful beach.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo