10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ

การมีครอบครัวสมบูรณ์แบบครบทั้งพ่อ แม่ ลูกคือ ความฝันของใครหลายคน แต่ปัจจุบันอัตราการแต่งงานช้าลง ทำให้โอกาสมีลูกยากมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วความฝันนี้ก็ดูจะเป็นจริงง่ายกว่าเดิม โดยวิธีการตั้งครรภ์แบบผสมเทียมที่มีหลายวิธีให้เลือกตามเกณฑ์ในการเลือกเฉพาะตน

วันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมกับ IVF ที่มีให้บริการในหลายรพ. และมีโอกาสสูงในการมีบุตร ทุกรพ.มีความน่าเชื่อถือสูงทำให้ไม่ใช่แค่คนปท.เลือกรักษา แต่ยังมีคนจากต่างปท.มารักษาด้วย เราจึงไม่พลาดแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ควรรู้ตัดสินใจ พร้อม 10 รพ.ดีๆ มีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลมาฝาก มีรพ.อะไรบ้างไปดูกัน

IVF คืออะไร

IVF การทำเด็กหลอดแก้ว หนึ่งในการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยทำการปฏิสนธินอกร่างกาย คือการฉีดยาเพื่อกระตุ้นการตกไข่ แล้วคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงจากฝ่ายชายมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก จากนั้นเลี้ยงจนเป็นตัวอ่อนที่มีอายุ 3-5 วัน จึงค่อยนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป (การย้ายตัวอ่อนนั้นอาจย้ายเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้) มีหลักการดังนี้

 1. การใช้ยากระตุ้นให้มีการตกไข่หลายใบและให้ไข่สุกพร้อมๆ กัน
 2. เก็บไข่ที่ได้รับการกระตุ้นแล้วออกมาเพื่อรอการผสม
 3. การคัดแยกตัวอสุจิออกจากน้ำอสุจิเพื่อรอสำหรับการผสมกับไข่
 4. ไข่กับอสุจิผสมกันในห้องปฎิบัติการเพื่อให้ได้ตัวอ่อน
 5. เลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฎิบัติการจนถึงระยะที่ตัวอ่อนสามารถฝังตัวได้
 6. ย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่มดลูก
 7. แช่แข็งตัวอ่อนส่วนที่เหลือจากการย้ายตัวอ่อน
 8. อัตราการสำเร็จของการทำ IVF อยู่ที่ประมาณ 41-43% ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 แต่ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป จะเหลือเพียง 13-18%

ใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติรับการรักษาด้วย IVF

 • IVF เหมาะกับคนที่มีลูกยากเพราะอสุจิไม่สามารถผสมกับไข่ได้ เช่น ท่อนำรังไข่อุดตัน/ผิดปกติ ผู้ที่อสุจิไม่แข็งแรง/น้อยกว่า 10 ล้านตัว/มิลลิลิตร ผู้ที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • แต่งงานมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูก หรือลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติแล้วแต่ไม่สำเร็จ
 • ปัญหาไข่ไม่ตกเรื่อรังและล้มเหลวจากการรักษาโดยยากินหรือฉีด หรือผู้ที่มีปริมาณไข่คงเหลือน้อย (ผู้ป่วยจะเหลือโอกาสไม่มากก่อนที่จะไม่มีไข่เหลือ)
 • ล้มเหลวจากการรักษาโดยการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) เกินจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงผู้ที่มีลูกยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ที่เคยทำหมันแล้วอยากมีลูกอีกครั้ง
 • ผู้ที่มีเนื้องอกมดลูก มักเกิดกับผู้หญิงอายุ 30-40 ปี ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก
 • ผู้ที่กำลังจะรับการรักษาโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีโอกาสส่งต่อโรคทางพันธุกรรม มีความพิการแต่กำเนิดของมดลูก หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัวผิดปกติ

หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการรักษาด้วยวิธี IVF

 1. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและดูแลโดยผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะ และบางท่านอาจไม่สำเร็จตั้งแต่ทำครั้งแรก จึงต้องเตรียมงบไว้ทำครั้งที่สองครั้งที่สามเผื่อด้วย และก็ยังมีคู่สมรสบางรายที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการตั้งครรภ์
 2. อาจมีความเสี่ยงจากการใช้ยา กระบวนการรักษาหรือวินิจฉัยบางอย่าง ตลอดจนมีอัตราการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ จึงต้องให้ความสำคัญกับหัวใจหลัก 4 ประการเพื่อความสำเร็จคือ
 • ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนต้องมีมาตรฐาน พร้อมเทคโนโลยีในการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัย
 • รักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านการมีบุตรยากมากมากประสบการณ์ และมีความรอบรู้ด้านสูติศาสตร์
 • มีทีมนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการที่ชำนาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะ
 • มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์เป็นผู้ให้คำแนะนำตลอดกระบวนการรักษา

ขั้นตอนการรักษาด้วย IVF

ก่อนการรักษา

 1. ฝ่ายหญิงและชายควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ นอนหลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ทานอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มผักและผลไม้ งดการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 2. ก่อนทำจะได้รับคำอธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำ อัตราความสำเร็จ และความเสี่ยงของการทำเด็กหลอดแก้ว หากไม่เข้าใจควรสอบถามแพทย์ก่อนเริ่มกระบวนการรักษาต่อไป พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนระหว่างการทำอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานพยาบาล แต่มีวิธีการหลักๆ ดังนี้ 

 1. แพทย์จะเลือกเก็บไข่ที่สมบูรณ์จากรังไข่โดยใช้เข็มดูดผ่านทางช่องคลอด โดยอาศัยเครื่องอัลตราซาวนด์ ซึ่งจำเป็นต้องให้ยาสลบเพื่อป้องกันความเจ็บปวด ใช้เวลาเก็บไข่ประมาณ 30 นาที หลังการเก็บไข่ ฝ่ายหญิงจะได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนชนิดสอดช่องคลอดหรือฉีดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก
 2. ไข่และอสุจิจะถูกผสมกันในห้องปฏิบัติการเลี้ยงและควบคุมคุณภาพตัวอ่อน จากนั้นติดตามดูไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิใน 2 วันต่อมา
 3. วันถัดมา ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะกลายเป็นตัวอ่อน พร้อมย้ายเข้าโพรงมดลูกซึ่งจะทำในวันที่ 3-5 หลังวันเก็บไข่ โดยขั้นตอนของการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนมาทำ และไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ เพราะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หลังการรักษา

 1. แพทย์จะให้นอนพักประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แล้วกลับไปพักต่อที่บ้านอีก 12 – 24 ชั่วโมง
 2. แพทย์นัดประมาณ 7 -10 วัน เพื่อตรวจการตั้งครรภ์อีกครั้ง
 3. สามารถทำงานเบาๆ ได้ แต่ต้องไม่มีการเกร็งหน้าท้องหลังย้ายตัวอ่อนแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 4. ห้ามรับประทานยาอื่นๆ นอกเจากแพทย์กำหนดให้
 5. งดเพศสัมพันธ์ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด
 6. หากมีอาการผิดปกติ เช่นมีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้องน้อยมาก ควรปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

ระยะเวลาในการทำ IVF

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะสมบูรณ์ โดยหลังการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกประมาณ 2 สัปดาห์แพทย์จะนัดมาตรวจเลือดเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

ข้อจำกัดในการทำ IVF

 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงอาจอันตรายหากตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีมดลูกไม่แข็งแรงหรือมดลูกทำงานผิดปกติ จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้

หากเกิดสองปัญหาดังกล่าวจนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เอง สามารถเก็บไข่และสเปิร์มเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว แล้วให้อาสาสมัครที่ไว้ใจตั้งครรภ์แทนได้ หรือหากไม่สามารถใช้สเปิร์มของฝ่ายชายได้ สามารถเลือกรับสเปิร์มที่มีผู้บริจาคได้เช่นกัน

10 สถานพยาบาล IVF มาตรฐานสูง คุณหมอเก่ง สานฝันครอบครัวสมบูรณ์แบบ

SMILE IVF CLINIC

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 2

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของนพ.กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ (สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก) และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ มีความตั้งใจให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้มีภาวะบุตรยากให้ประสบผลสำเร็จในการมีบุตร ด้วยบริการที่ตั้งใจและเอาใจใส่ มุ่งเน้นอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและขั้นตอนของการรักษา ภายใต้สโลแกน “รอยยิ้มและความสำเร็จของท่าน คือ ความสุขในการทำงานของเรา”

ผู้ที่มารับการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาและได้รับความร่วมมือจากคนไข้เพื่อการรักษาเป็นสำคัญ โดยคุณหมอจะให้คำปรึกษา วางแผนร่วมกันอย่างละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้โอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น  ซึ่งแพทย์จะใช้เวลาดูแลรักษาเกี่ยวกับปัญหาการมีบุตรยากทั้งหมดโดยประมาณ 4-6 สัปดาห์ หรือกรณีไม่สำเร็จ แพทย์จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องทำการแก้ไขให้เรียบก่อน และนัดเตรียมย้ายตัวอ่อนในรอบประจำเดือนถัดไปไม่ทิ้งกันแน่นอน

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : SMILE IVF CLINIC

ประเภทการบริการ : IVF, IUI, ICSI

ราคา :  ไม่ได้ระบุไว้หน้าเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อ https://www.smileivf.com/, Line ID :  @smileivf


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 3

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดลได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะแพทยฯชั้นนำแห่งหนึ่งของปท.และภูมิภาคเอเชีย มีพันธกิจผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงหลากหลายสาขา การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย การรักษาพยาบาล การบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้มีผู้รับบริการด้านต่างๆ  มากขึ้นทุกปี

                โดยทีนี้มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์คอยให้บริการตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับห้องตรวจผู้ป่วย ห้องเก็บไข่และใส่ตัวอ่อน ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน พร้อมให้บริการโดยอาจารย์แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนการทำวิจัยในสาขานี้โดยเฉพาะ

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเภทการบริการ : IVF, IUI และการตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ

ราคา IVF :  150,000-200,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ : https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/th , TEL :  02-200-3000


รพ.เปาโล พหลโยธิน ศูนย์กุมารเวช

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 4

รพ.เอกชนที่ก่อตั้งด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นที่จะทำให้รพ.แห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีศูนย์บริการทางการแพทย์ครอบคลุมในหลายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ปัจจุบันขยายถึง 6 แห่งแล้ว

การทำ IVF สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำ อัตราความสำเร็จและความเสี่ยง หากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามแพทย์เพิ่มเติมก่อนเริ่มกระบวนการรักษาต่อไปได้เสมอ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1.การกระตุ้นไข่ใช้เวลาประมาน 8-10วัน 2.การเก็บไข่ใช้เวลาไม่เกิน 20-30 นาที 3.การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 4. การย้ายตัวอ่อน ที่ปกติแล้วการย้ายตัวอ่อนจะทำ 2 ระยะคือตัวอ่อนอายุ 3 หรือ 5 วัน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จากนั้นแพทย์จะติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : รพ.เปาโล พหลโยธิน ศูนย์กุมารเวช

ประเภทการบริการ : IVF, IUI และการตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ

ราคา IVF :  ไม่ได้ระบุไว้หน้าเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อ : https://www.paolohospital.com , TEL :  02-271-7000


บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 5

คลินิกที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับคู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก พร้อมช่วยให้คู่สมรสสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างได้ผล มีการตรวจสุขภาพโดยรวมก่อนรับการรักษาเพื่อดูความพร้อมของร่างกาย ค้นหาสาเหตุของอาการเพื่อให้ได้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และหาปัจจัยแฝงที่อาจพบจากพันธุกรรม ทุกกระบวนการทำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านสูติศาสตร์เป็นผู้ให้คำแนะนำ จึงมั่นใจในผลลัพธ์ของการรักษาได้เต็มที่

การให้บริการ IVF ของทีนี้มี 5 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ 1.การพบแพทย์เพื่อกระตุ้นไข่ในฝ่ายหญิง ให้รังไข่มีจำนวนไข่เพิ่มขึ้น 2.หลังจากนั้นจะทำการตรวจจำนวนถุงไข่และขนาด ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ จากนั้นฉีดฮอร์โมนเข็มสุดท้ายก่อนเก็บไข่ประมาณ 34-38 ชั่วโมง 3.การเก็บไข่ แพทย์จะดูดไข่ออกจากรังไข่โดยผ่านทางช่องคลอด ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที 4.แพทย์นำไข่และตัวอสุจิที่ได้ไปทำการปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการ ร่วมกับการให้ยาฮอร์โมนกับฝ่ายหญิงเพื่อเตรียมมดลูกพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ 5.เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงพอแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน แพทย์จะทำการนัดเพื่อฉีดตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูก ผ่านทางช่องคลอดเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ประเภทการบริการ : IVF, IUI, ICSI และอื่นๆ

ราคา IVF :  ไม่ได้ระบุไว้หน้าเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อ : https://www.bwcfertilityclinic.com, LINE:  @bdmswellnessclinic


รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 6

รพ.จุฬาลงกรณ์ เริ่มต้นเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงรับสภาอุณาโลมแดง ต่อมาคือ สภากาชาดสยามและสภากาชาดไทยตามลำดับ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นในรัชกาลที่ 6 จึงก่อตั้งเป็นรพ.จุฬาลงกรณ์พระราชทานให้เป็นรพ.หลักของสภากาชาดไทย ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์ และเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติให้นานาประเทศได้รับทราบว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ มีรพ.ที่ทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยปท.อย่างแท้จริง

หนึ่งในรพ.ของรัฐบาลที่ขึ้นชื่อด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากได้เป็นอย่างดี ยืนยันจากผลงาน “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย” ให้กำเนิดทารกที่เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลคุณภาพ สามารถแต่งงานและให้กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ ปัจจุบันยังริเริ่มเทคโนโนลีด้านการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและบริการทางแพทย์แบบครบวงจรก่อให้เกิดการผลักดันคุณภาพการบริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกอีกด้วย

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประเภทการบริการ : IVF, IUI และศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่นๆ

ราคา IVF/ICSI : 100,000-150,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ : https://chulalongkornhospital.go.th/, TEL:  02 – 256 4000


เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 7

คลินิกเพื่อให้บริการปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและ รักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ที่ซับซ้อน พร้อมเครื่องมือแพทย์ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในปท.ไทยและในย่านเอเชียแปซิฟิค เช่นเครื่องตรวจอสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวัดระดับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์ สามารถรายงานผลได้ในเวลา 2-3 ชั่วโมง ห้องที่ใช้เก็บไข่และห้องเลี้ยงตัวอ่อนแบบคลีนรูมตามมาตรฐานสากลเป็นต้น อีกทั้งการบริการก็อยู่ในระดับ World Class กับบรรยากาศผ่อนคลายและราคาที่เหมาะสม

บริการของทีนี้พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผู้มารับการรักษาจึงมั่นใจในความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะก่อนรักษาแพทย์จะหาสาเหตุและให้คำปรึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่ซับซ้อนของการทำ IVF ประโยชน์และความเสี่ยง ตลอดทั้งเทคนิคการฉีดยาเองที่บ้านเพื่อให้คู่สมรสเข้าใจในปัญหา พร้อมหาทางออกร่วมกันว่าต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่แพทย์จะทำการประเมินแจ้งผลลัพธ์ทุกขั้นตอนแก่คู่สมรสก่อนทุกครั้ง

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

ประเภทการบริการ : IVF&ET, IUI  ธนาคารตัวอ่อน บริการเสริมและอื่นๆ

ราคา IVF :  ไม่ได้ระบุไว้หน้าเว็บไซต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจ ประเภทและปริมาณยาที่ใช้และจำนวนครั้งของการรักษา)

ช่องทางการติดต่อ : http://www.cmivf.com/, LINE1 : kullapat2 และ LINE2 : @cmivf


ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (SFC)

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 8

SFC ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์กลางระดับโลกพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีที่สุดและทีมงานผู้มีประสบการณ์มากมาย ระบบการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC จากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ปท.ออสเตรเลีย มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ EQA โดย UK NEQAS  รางวัล ESHRE และ ISO 9001 : 2015 ทีนี้จึงมีอัตราความสำเร็จสูงถึง 70% เลยทีเดียว และปัจจุบันมีถึง 4 สาขาเพื่อให้ผู้รับบริการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ผู้มีบุตรยากแห่งแรกในไทยและแห่งที่ 2 ในอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RTAC ทำให้ทีนี้คือคลินิกเด็กหลอดแก้วคุณภาพมาตรฐานสากลที่ทุกคนสามารถไว้วางใจในความปลอดภัย ผลลัพธ์การรักษาที่น่าพึงพอใจ และราคาที่สมเหตุสมผลต่อทุกขั้นตอนของการรักษา โดยมี 7 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การพบแพทย์และตรวจร่างกาย 2.การรับการกระตุ้นไข่ 3.การเก็บไข่ & สเปิร์ม 4.การปฏิสนธิ 5. การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ 6. การตรวจโครโมโซมในตัวอ่อน และ 7.การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ทีมนักวิทย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมศาสตร์ และนักจิตวิทยาเพื่อให้คู่สมรสได้รับความพึงพอใจในผลลัพธ์สูงสุด

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : SAFE Fertility Center

ประเภทการบริการ : IVF/ICSI, IUI, Pre-Pregnancy Screening, Egg Freezing,การย้ายตัวอ่อน และอื่นๆ

ราคา IVF :  300,000-450,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ : https://www.safefertilitycenter.com/th/, LINE : @ivfthailand


ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก รพ.พญาไท 2

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 9

รพ.พญาไท 2 ก่อตั้งขึ้นเป็นสถานที่ของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพภายใต้ปรัชญา “คุณภาพระดับโลกที่มีการต้อนรับแบบไทย” พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เน้นหนักทางความเชี่ยวชาญการแพทย์หลายด้าน อาทิศูนย์หัวใจ, ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร และศูนย์สุขภาพหญิง Gastro ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถรองรับได้มากถึง 550 เตียงเลยทีเดียว ทั้งยังได้รับการรับรองว่าเป็นรพ.แห่งแรกที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้ทีนี้มีคนไข้ให้ความไว้วางใจเข้ามารับบริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

                ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากของรพ.พญาไท2 จะอยู่ในอาคาร B ชั้น 10 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00น. เพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ ดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร มีห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัดที่ได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาความผิดปกติของฝ่ายหญิง ซึ่งจะใช้เทคนิคการช่วยเจริญพันธุ์ทั้งวิธีธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้เหมาะกับคู่สมรสแต่ละคนมากที่สุด และประสบความสำเร็จสูงสุด

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : รพ.พญาไท 2

ประเภทการบริการ : IVF, ICSI,Blastocyst culture,การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวและการแช่แข็งไข่

ราคา IVF :  200,000-300,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ : https://www.phyathai.com/index, TEL : 1772


รพ.ศิริราช

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 10

หนึ่งในรพ.ในใจของใครหลายคน และเป็นรพ.ที่รวมบุคลากรทางแพทย์ชั้นนำของปท.ไว้มากมาย จึงมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งยังส่งเสริมงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาการบริการทางการแพทย์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์และเผยแพร่กิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย นอกจากมีสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการและภาควิชาต่าง ๆ 25 ภาควิชาแล้ว ทางรพ.ยังมี ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานวิทยามะเร็งศิริราช สถานส่งเสริมการวิจัย สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนต่างๆ ที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์อีก 4 แห่งคือ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนเวชนิทัศน์ โรงเรียนเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ทีนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นรพ.ชั้นนำของแผ่นดิน

                รพ.ศิริราชมีภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาการคอยให้ความช่วยเหลือผู้มีบุตรยากโดยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ซึ่งแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยมีบุตรยากให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นนอกเหนือไปจากวิธีการเดิม เนื่องจากแพทย์สามารถใช้วิทยาการเหล่านั้นคัดเลือกตัวเชื้ออสุจิเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิภาพไปฉีดให้กับภรรยาในเวลาและบริเวณที่ถูกต้องและคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยวิทยาการต่างๆ ที่นำมาใช้รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ได้แก่ IVF&ET, IUI, GIFT, ICSI, MESA, TESE และก่อนทำแพทย์ก็จะทำการประเมินคู่สมรสแต่ละคน จากนั้นค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุด

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : รพ.ศิริราช

ประเภทการบริการ : IVF&ET, ICSI, IUI และอื่นๆ

ราคา IVF :  80,000-200,000 บาท (มีทั้งแบบในเวลาและนอกเวลา)

ช่องทางการติดต่อ : www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital, TEL : 02 – 419-7000


Advanced IVF Clinic

10 คลินิก IVF สานฝันผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วกับมาตรฐานระดับประเทศ 11

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มต้นจากการหาสาเหตุและรักษาให้ตรงจุด โดยวิธีการที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าการรักษามากที่สุด จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวคลินิกจึงได้รวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ด้านนี้กว่า 20 ปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และยังได้รวบรวมแพทย์รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกฝนด้านการรักษาการมีบุตรยากจากสถาบันที่มีชื่อ มาร่วมเป็นกำลังและมันสมองในการรักษาอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ามารับบริการทุกคนจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด และมีรอยยิ้มกลับไปเสมอ

                คลินิกเปิดให้บริการทุกวัน โดยวันจันทร์ – ศุกร์ในเวลา 16:00 – 20:00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9:00 – 17:00 น. ณ.อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 17 ซึ่งผู้สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามนัดเวลาก่อนได้ และจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการอยู่โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่ม และทุกขั้นตอนมีการให้คำแนะนำอย่างละเอียดก่อนเสมอ ผู้เข้ารับบริการจึงมั่นใจผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่ และยังวางแผนร่วมกันได้ว่าวิธีไหนที่เหมาะสมกับเราในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

รายละเอียดการให้บริการ

ชื่อคลินิก : Advanced IVF Clinic

ประเภทการบริการ : IVF, ICSI, IUI และอื่นๆ

ราคา IVF :  180,000-220,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ : http://www.aivfclinic.com/, TEL : 02-632-8889


น่าสนใจมากๆ เลยสำหรับคู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก เพราะทุกที่ต่างก็มีมาตรฐานสูงระดับปท.และระดับโลก รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์มากประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะ ราคาอาจต่างกันแต่เราก็เลือกได้ว่าที่ไหนโอเคกับเรามากที่สุด เราจึงควรศึกษา วางแผนและปรึกษากับคู่สมรสก่อนเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแฮปปี้กับทุกคนค่ะ

Dearzuffi
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo