10 บริษัทผลิตและติดตั้งกังหันลม แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี

10 บริษัทผลิตและติดตั้งกังหันลม แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี

กังหันลม คือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับและแปลงพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ และนำพลังงานกลมาใช้เพื่อสูบน้ำโดยตรงหรือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใครที่กำลังสนใจพลังงานจากกังหันลม เราได้รวบรวมโรงงานผลิตกังหันลมไว้ให้แล้ว โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีที่สุดให้คุณ ดังนี้

      1.ต้องมีบุคลลากรผู้เชี่ยวชาญ

โรงงานผลิตกังหันลมต้องมีบุคลากรที่มีความความเชี่ยวชาญในเรื่องกังหันลม พร้อมมีระบบการทำที่ถูกต้องที่สำคัญต้องแนะนำวิธีการใช้งานอย่างละเอียดให้ลูกค้าด้วย เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและไม่มีข้อผิดพลาด

  1. มีการรับประกันสินค้า

เนื่องจากกังหันลมค่อนข้างมีราคาแพงและค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย ดังนั้นผู้ผลิตควรมีการรับประกันสินค้าและการใช้งานให้ด้วย

  1. ราคาสมเหตุสมผล

โรงงานผลิตกังหันลมค่อนข้างน้อย ราคาจึงยังค่อนข้างแพงแต่ก็ไม่ควรแพงมากจนไม่สมเหตุสมผลกับอุปกรณ์ที่ได้มา ไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจเปลี่ยนที่ซื้อได้

10 บริษัทผลิตและติดตั้งกังหันลม แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี

Northern Sunshine

บริษัทผลิตกังหันลม

Northern Sunshine หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า NS ตามสัญลักษณ์ชื่อย่อของบริษัท  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 โดยเปิดทำการที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1ล้านบาท และต่อมาเนื่องจากความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าอีกทั้งตลาดและกำลังซื้อส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ย้ายมาเปิดทำการที่กรุงเทพฯ ถนนสุทธิสารวินิจฉัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 และเมื่อกิจการดีขึ้นเป็นลำดับจึงได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 มาอยู่ที่เลขที่ 15 ซอยลาดพร้าว54/1 ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่เลขที่ 82/33 (โครงการCITY HOME) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย ในช่วงแรกบริษัทได้ดำเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไปโดยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จำพวก ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน และสินค้าที่ไม่มีหรือหาซื้อได้ยากในตลาด เช่น ตู้เย็นติดรถยนต์ ตู้แช่เครื่องสำอาง อินเวอร์เตอร์แบบพกพา ตลอดจนอื่นๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้ ด้วยการตอบรับที่ดีของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ด้านโซล่าเซล-พลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแนวทางของผลิตภัณฑ์มาทำธุรกิจด้านพลังงานแนวทางเลือกเป็นหลักเพียงอย่างเดียว

 ชุด กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine)

NS-จำหน่ายกังหันลม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม Wind Turbine ขนาด 200W , 500W , 1 KW. และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ราคาถูก

อีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้นทุนต่อหน่วยพลังงานยังถูกกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในอดีตโดยปรกติแล้วพลังงานลมจะทำงานได้เมื่อมีความเร็วลมตั้งแต่ 6 เมตรต่อวินาทีขึ้นไปแต่เทคโนโลยีด้านนี้ก็ได้พัฒนาไปจนสามารถทำให้กังหันลมเริ่มทำงานได้ที่ความเร็วลมตั้งแต่ 2.5-3 เมตร ต่อวินาทีขึ้นไป ทำให้สามารถใช้ได้ในบางเขตพื้นที่ของประเทศไทยชัยโยของเรานี้ โดยพื้นที่ๆเหมาะสมควรเป็นเขตชายทะเล เกาะแก่งต่างๆหรือทางลมภูเขา หรือบนยอดตึกสูงๆ อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกหลายพื้นที่ๆยังไม่เหมาะกับการใช้พลังงานประเภท นี้ ท่านอาจตรวจสอบสภาพลมได้ที่

ตรวจสอบสภาพอากาศ (ค่าความเร็วลมที่แสดงในเว็บไซด์ของกรมอุตุฯบอกความเร็วลมเป็น กม./ชม. ท่านต้องคูณด้วย 0.28 โดยประมาณจะได้ความเร็วลมในแบบ เมตร/วินาที)

ส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

ชุดกังหันลม (รวมในแพ็คเกจ)

เครื่องควบคุมการชาร์จ (รวมในแพ็คเกจ)

แบตเตอรี่ (**ไม่รวมในแพ็คเกจ)

เสาเหล็กทั่วไป (**ไม่รวมในแพ็คเกจ)

เครื่องแปลงไฟ (Inverter)  (**ไม่รวมในแพ็คเกจ)

สนใจพลังงานลมจากกังหันลมของNS ติดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน   (ทะเบียนการค้าเลขที่ 0505546004865)

82/33 ซอยรัตนาธิเบศร์ 26/1 (CITY HOME)  ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ :  จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.30 น

เว็บไซต์: www.nsthai.com/wind_turbine.htm

อีเมล: sales@nsthai.com

เบอร์โทรศัพท์  :   02 9657588 , 081 8465426


Natural-Energy Engineering Limited Partnership

ติตตั้งกังหันลม

หจก.เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้ เอ็นจิเนี่ยริ่ง เป็นศูนย์จำหน่ายและติดตั้ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า อินเวอเตอร์ Pure Sine Wave เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ Deepcycle ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และสินค้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอื่นๆ แบบครบวงจร

ที่นี่มั่นใจว่าสินค้ามีราคาถูกแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสูง เพื่อให้เข้ากับลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่ถูกออกแบบให้สามารถผลิตไฟฟ้าในความเร็วลมความถี่ต่ำ แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตกระเเสไฟฟ้าสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าเดิมขึ้นไป และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนครบวงจร อาทิ เช่น คอลโทรลชาร์จ อินเวอร์ตอร์ แบตเตอรี่ Deep Cycle และอื่นๆอีกมากมาย

หจก.เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้ เอ็นจิเนี่ยริ่ง รับติดตั้งและออกแบบระบบพลังงานทดแทนทนทุกชนิดรับติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าทุกขนาด รับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทุกขนาด รวมไปถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์พลังงานทดแทนทุกชนิดแบบครบวงจรพร้อมทั้งรับทำโปรเจคหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน องค์กรต่างๆ กรณีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน อบต. องค์กรต่างๆโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน วัดสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์ต้องการทำโปรเจคโครงงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกังหันลมแนวนอนหรือแนวตั้งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่นี่มีใบเสนอราคาในการตัดสินใจให้ด้วย รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ครบวงจร

สนใจพลังงานทดแทนดีๆจากลมสามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่ หจก.เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้ เอ็นจิเนี่ยริ่ง ออฟฟิศสุราษฎร์ธานี ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 หรือ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 307 ม. 9 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เวลาทำการ 08.30 – 18.00 น. จันทร์ – เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

เว็บไซต์: www.naturalenergyth.com

E-mail : natural-energy@hotmail.com, sale.nteth@hotmail.com

ID Line : nteth

เบอร์โทรศัพท์: 088 0966660


Noah Windmill

ติดตั้งกังหันลมมืออาชีพ

กังหันลมโนอาห์ กังหันลมสัญชาติไทยที่มาแรงมากในขณะนี้โดยคุณบุญใจ ทองคง ซึ่งกังหันลมโนอาห์มีคุณสมบัติสามารถผลิตกระไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำ กำลังสูบน้ำ 2,000 – 8,000ลิตรต่อชั่วโมงสามารถใช้ควบคู่กับแผงโซล่าเซลล์ได้ด้วยไม่มีลมใช้แดด ไม่มีแดดใช้ลม ใช้ได้ 24 ชม.

กังหันลมโนอาห์ สูบน้ำ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปลืองน้ำมันแม้แต่บาทเดียว  ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการสูบน้ำมากักเก็บไว้ในถังสูง ด้วยพลังงานลมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมัน
เหมาะกับพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการสูบน้ำ นอกจากนี้กังหันลมโนอาห์ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างสะดวกสบายได้รับรองการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิ่งดีๆจากกังหันลมโนอาห์

– ชุดสูบน้ำ สามารถสูบน้ำตื้น เช่น น้ำห้วย หนอง คลอง สระน้ำ สูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาลได้
ปริมาณน้ำ ขนาดปั๊มน้ำ 1 นิ้วครึ่งได้น้ำ 800 – 6,000 ลิตร/ชม. ขนาดปั๊มน้ำ 2 นิ้ว ได้น้ำ 800 – 8,000 ลิตร/ชม.
*ชุดกังหันลมโนอาห์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคา 89,000 บาท (ไม่รวมค่าขนย้าย)

– ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับให้ความสว่าง ชาร์จแบตฯโทรศัพท์ พัดลม ประกอบด้วย ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องแปลงไฟ (Inverter) 260 วัตต์ ราคา 35,000 บาท (ไม่รวมแบตเตอรี่)
– ชุดเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ เหมาะสำหรับบำบัดและเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ เช่น บ่อเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย
ประกอบด้วย เกียร์ทด ทุ่นลอย ใบพัดตีน้ำ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ราคา 35,000 บาท
– ระบบเปิด ปิดน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับประปาหมู่บ้าน สวนยางพารา สวนปาล์ม
– กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำ ปริมาณน้ำที่ได้ 765 ลิตร/ชั่วโมง ราคา 260,000 บาท
– กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำ ปริมาณน้ำที่ได้ 4,600 ลิตร/ชั่วโมง ราคา 395,000 บาท

องค์ประกอบ

1) ชุดกังหันลมโนอาห์

2)ปั๊มน้ำ คุณลักษณะ ความสูง 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 3.85 เมตร

วัสดุทั้งหมดทำจากเหล็ก คุณสมบัติ

1) สูบน้ำตื้น เช่น สระน้ำ ห้วย หนอง คลองบึง เป็นต้น

2) สูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาล

ปริมาณที่ได้

1) ปริมาณน้ำ (ตามขนาดปั๊มน้ำ) ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว ปริมาณน้ำที่ได้ 800 – 3, 000 ลิตร/ชั่วโมง ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้วครึ่ง ปริมาณน้ำที่ได้ 800 – 6, 000 ลิตร/ชั่วโมง ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว ปริมาณน้ำที่ได้ 800 – 8, 000 ลิตร/ชั่วโมง

2) กระแสไฟฟ้า กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 100 – 600 วัตต์

ขั้นตอนการทำงานบริการฟรี !!!

1) สำรวจพื้นที่ก่อนตัดสินใจ

2) ติดตั้งกังหันลมโนอาห์ ฟรี

3) ให้คำปรึกษาพร้อมรับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

4) พ่นป้ายชื่อสวน/ฟาร์ม ให้ฟรี ราคา 99, 000 บาท (ไม่รวมค่าขนย้าย)

ราคา 99,000.00 บาท

สนใจกังหันลมดีๆจากฝีมือคนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นส.สุรินธร ทองคง โทร. 043414113, 0868585398 จังหวัดขอนแก่น

เว็บไซต์: www.noahwindmill.com

Facebook : www.facebook.com/noahwindmill/


IDEE DESIGN CO.,LTD.

กังหันลมได้มาตรฐาน

สำหรับพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดอีกอย่างที่บ้านเรามีได้อย่างเหลือเฟือ นั่นคือพลังงานลม  น่ายินดีที่ในบ้านเราก็มีผู้ผลิต กังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ชื่อว่า กังหันลม  WINDXPLUS  โดยวิศกรชาวไทย  บริษัท  IDEE DESIGN CO.,LTD. กังหันลม  WINDXPLUS  เป็นกังหันลมสร้างพลังงานไฟฟ้าจากลมธรรมชาติ   ได้รับการออกแบบตามหลักพลศาสตร์   วัสดุศาสตร์และการทดสอบภาคสนาม  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ   รวมถึงการออกแบบใบพัดไฟเบอร์กลาสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า  3 เมตร  แข็งแรง  ทนทาน  มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับลมเบาๆ แต่ได้แรงบิดสูง ส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มวัตต์ตามระบุ

กังหันลม   WINDXPLUS   ติดตั้งได้ผลดีมากในพื้นที่โล่ง      ริมทะเล     เชิงเขา     ดาดฟ้าอาคารสูงในเมือง       สำหรับบ้านพักอาศัย     รีสอร์ท      ช่วยงานเกษตรกรรม      หรือเป็นไฟฟ้าสำรองยามฉุกเฉิน      ผลิตไฟฟ้าพอสำหรับเครื่องไฟฟ้าพื้นฐาน     ไฟฟ้าแสงสว่าง     ทีวี     ตู้เย็น 6.5 คิว   หม้อหุงข้าว 1,000 วัตต์    พัดลม    คอมพิวเตอร์    ปั้มน้ำ       แต่ไม่เหมาะกับ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องทำน้ำอุ่น     เพราะเป็นกังหันขนาดเล็กราคาไม่แพง   ชิ้นส่วนต่างล้วนผลิตในประเทศทุกชิ้นส่วน

ผลิตจำหน่าย พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ  และบริการหลังการขาย  โดย   IDEE DESIGN CO.,LTD.  สนใจสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์:  www.windxplus.com

เบอร์โทรศัพท์: 024 671 091086 037 2258


THAIPATTANATHAI

บริษัทผลิตกังหันลมคุณภาพดี

THAIPATTANATHAI ผลิตและจำหน่ายกังหันลมสูบน้ำ ,กังหันลมผลิตไฟฟ้า และพลังงงานทดแทนอื่นๆ กังหันลมสูบน้ำไทยพัฒนาไทย จัดสร้างเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิศัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

– ศึกษาพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสูง

– เป็นผู้นำด้านการผลิตทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเสถียรภาพ

– จัดสร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทน ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

– การพัฒนา,การผลิตและการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทน จะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy)

– การพัฒนาจะต้องให้เป็นพลังงานทางเลือกหมุนเวียน (Alternative Energy)

– โครงการต่างๆจะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตร

– การพัฒนาจะต้องทำในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม

– การพัฒนาและการผลิตจะต้องใช้วัสดุ ที่มีความมาตรฐานตลอดจนบุคลากรต้องมีคุณภาพมากที่สุดสำหรับทุกโครงการ

– การพัฒนาจะต้องมองการไกลและมีนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์จริงๆเท่านั้น

– การพัฒนาจะต้องมีศักยภาพและก้าวไปสู่สากลได้อย่างกว้างขวาง

>>>ยินดีรับผู้สนใจร่วมลงทุนเพื่อผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

>>>เปิดโอกาสให้ทุกท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยได้รับผลตอบแทนสูง

สนใจพลังงานทางเลือกที่ผลิตจากกังหันลมติดต่อ THAIPATTANATHAI สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thaipattanathai.com

Facebook : www.facebook.com/thaipattanathai

โทรศัพท์:  062 482 0186


Green Power

บริษัทกังหันลมที่ดีที่สุด

กรีนพาวเวอร์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนที่สนใจ เรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจากสายลมและแสงแดด โดยได้มีออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ เป็นบ้านตัวอย่าง ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลและกังหันลม มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เองแบบ 100%

ภายในออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ ที่สร้างเป็นอาคารตัวอย่างที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองแบบ 100% จากโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้าเท่านั้น รองรับเครื่องใช้ในรูปแบบสำนักงานทุกชนิด และเราใช้แอร์คอนดิชั่นมากถึง 4 ตัว โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลเพียงอย่างเดียว ถ้าสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมและศึกษาดูเป็นแนวทางได้ที่ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรประสานงานได้ที่ โทร. 089-025-9929

ออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ สามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยได้มากถึง 140,000-160,000 วัตต์ต่อวัน โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟสายส่งทั่วไป กันเลย ถึงแม้ว่าออฟฟิศเราจะเล็ก แต่เราก็เต็มไปด้วยคุณภาพและศักยภาพ มีทีมวิศวกรไฟฟ้าที่ชำนาญงานพร้อมเป็นที่ปรึกษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองแบบครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่าง ให้คนไทยเริ่มหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง

เพราะในความจริง การผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซล่าเซลทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ เมื่อคิดเทียบกับค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายจริงๆ ทุกวันนี้ออฟฟิศหลังเล็กๆ ของเรา มีคนจากทั่วทุกสารทิศมาเยี่ยมชมแทบทุกวัน

สำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า มีทั้งกังหันลมขนาดเล็กที่คุณสามารถติดตั้งใช้งานได้เอง จนกระทั่งกระหันลมขนาดใหญ่ ใช้ในอุตสาหกรรมฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าขาย เป็นกังหันลมรอบต่ำที่ออกแบบมาสำหรับกระแสลมต่ำ สำหรับใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ ให้พลังงานไฟฟ้าสูง

สินค้ากังหันลมผลิตไฟฟ้า ของกรีนพาวเวอร์ จำแนกเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้

– กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 400 วัตต์ เริ่มทำงานตั้งแต่ความเร็วลม 2 เมตรต่อวินาที ความเร็วลมปกติในการผลิตไฟฟ้า 10 เมตรต่อวินาที

– กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 กิโลวัตต์ เริ่มทำงานตั้งแต่ความเร็วลม 3 เมตรต่อวินาที ความเร็วลมปกติในการผลิตไฟฟ้า 10 เมตรต่อวินาที

สนใจขอคำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจรได้ที่

เว็บไซต์:

เบอร์โทรศัพท์ 089 025 9929

Line ID : sukpech


Engineo

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

เอ็นจินีโอ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย กังหันลมขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ AVANTIS เป็น กลุ่ม ของ บริษัท เน้น พลังงาน หมุนเวียน โดย เน้นด้านพลังงาน ลม. ประกอบด้วย กลุ่ม บริษัท จาก สหรัฐอเมริกา บราซิล ยุโรป และ เอเชีย. AVANTIS มี การ เก็บ ข้อมูลและมุ่ง เน้น ที่ การ พัฒนา เทคโนโลยี ใหม่ สำหรับ อุตสาหกรรมลมด้วย เทคโนโลยี สมัยใหม่ AVANTIS จัดอยู่ใน แถว หน้า ของ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย. AVANTIS เป็น กังหัน กำเนิด ไฟฟ้า ที่ มี ประสิทธิภาพ มากด้วย แม่เหล็ก ถาวรและใช้หลักการหมุนเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าโดยตรง โดยปราศจากเกียร์ (gearboxes) นอกจากรูปทรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กังหันลมของ AVANTIS ยังออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

เทคโนโลยีของ AVANTIS สามารถอธิบายได้ดังนี้

ระบบกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

690-V-กำเนิด ไฟฟ้า AV เฟส (3 เฟส AC) ภายในประกอบด้วย ระบบน้ำหล่อเย็น และ ภายนอกออกแบบระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้นกำลังใช้ แม่เหล็ก ถาวรมี ประสิทธิภาพสูง เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าจะถูกปิดไว้อย่างดีเพื่อป้องกัน สิ่งสกปรก เช่นฝุ่น และความชื้น .

ใบกังหัน (Blade turbine)

ขณะนี้ทาง AVANTIS ได้ผลิตใบกังหันยาว 42 m และ 49 m สำหรับรุ่นกำลังผลิต 2.5 – 3.5 Mwatt, Avantis ได้ ออกแบบ ใบ ของ ตนเองโดยร่วมมือกับ บริษัท ออกแบบ เบอร์ลิน ตาม Windnovation GmbH. ใบ ที่ เหมาะ สำหรับ ความ ปลอดภัย และ อายุ ยืน แต่ ยัง มี ค่า ใกล้ CP 50%.

กังหันลมของที่นี่มีการออกแบบโครงสร้างภายในที่ลงตัว มีรูปแบบ Hub ที่ทันสมัยแข็งแรง ติดตั้งแล้วเสร็จ มีความสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ หากคุณสนใจสามารถติดต่อบริษัทกังหันลมได้ที่

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เว็บไซต์: www.engineo.co.th/products/AVANTIS

อีเมล: engineothailand@hotmail.com


iWind

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Inter Far East Wind International Company Limited) หรือ iWind ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมประเภทกังหันลมแบบ 3 ใบพัดระบบ Permanent Magnet Direct Drive (PMDD) โดยดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iWind ได้ศึกษาและพัฒนาแหล่งพื้นที่ลมที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ทำให้มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนากังหันลม โดยมีโครงการแรกในประเทศไทย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงตามเป้าหมาย ที่ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้ได้ออกแบบและจัดทำเป็นสวนกังหันลม เป็นต้นแบบการทำสวนสาธารณะ และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับคนในท้องถิ่น บ่งชี้ให้เห็นว่าพลังงานทดแทนจากธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างลงตัว โดยปัจจุบันโครงการฯได้ดำเนินการส่งมอบไฟฟ้า (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ด้วยขนาดกำลังการผลิต 10,000 กิโลวัตต์ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางไฟฟ้า ซึ่งมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ iWind พร้อมพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนใจพลังงานลมจากกังหันลมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์: www.iwind.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-128-9999
อีเมล : info@iwind.co.th


techtron

ติดตั้งกังหันลมราคาถูก

Techtron เริ่มจากจุดเล็กๆ ในปี 1997 ด้วยแผงโซล่าเซลขนาดเล็กเท่านามบัตร สำหรับการทดลอง หรืองานโปรเจ็ค สำหรับนักเรียน นักศึกษา สู่แผงโซล่าเซลสำหรับใช้งานบ้านตามพื้นที่ทุรกันดารในโครงการโซล่าโฮม สู่ระบบโซล่าเซลขนาดใหญ่สำหรับอาคาร โรงงาน ธุรกิจ ที่นี่เริ่มต้นจากพื้นฐานที่สุดของระบบพลังงานทดแทน สู่ระบบที่ใหญ่ขึ้น ด้วยการเรียนรู้ ต่อยอด ทำให้เรามีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมทางด้านระบบพลังงานทดแทน และยังคงพัฒนาต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัท เทคตรอน ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ,จัดหาอุปกรณ์ ,ติดตั้งและซ่อมบำรุง ระบบจ่ายไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้าในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล กังหันลม กังหันน้ำ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20ปี และมาตรฐานการ การติดตั้งตามหลักวิศวกรรม และสามารถปฎิบัติงานได้ทั่วประเทศไทย รวมทั้งงานบริการหลังการขาย การแก้ไข ปัญหาที่รวดเร็ว ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม หน่วยงานรัฐ เอกชน ชั้นนำทั่วประเทศ

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine

ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

กังหันลมความเร็วลมต่ำ เริ่มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม 3เมตร/วินาที

ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เหมาะกับพื้นที่ชายทะเล หรือ มีร่องลมพัดผ่าน

สามารถต่อร่วมกับระบบโซล่าเซลเพื่อทำเป็นระบบแบบไฮบริด

– รับติดตั้งทั่วประเทศ-

การทำงานของระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind turbine ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน พลังงานลม ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator ) ที่อยู่ภายในกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำให้ โดยไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมนั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะผ่านเครื่องประจุกระแสไฟฟ้า ( Wind turbine charge control ) ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุม การชาร์จไฟฟ้าจากกังหันลม ลงสู่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บพลังงานทั้งหมดไว้ ในการใช้งานนั้นส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้นั้นจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะต้องผ่าน เครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์(Inverter ) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ 220V เพื่อใช้งานกับเครื่อง ใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind turbine จะผลิตไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกังหันลม และความเร็วของลม ในสถานที่นั้น ในสถานที่มี ความเร็วลมเหมาะสม ก็จะทำให้กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างเต็มที่ มากกว่าสถานที่มีความเร็วลมต่ำ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของกังหันลม Wind turbine ได้ที่

44/22 ม.2 ต.คลองสบา อ.อยุธยา จ.อยุธยา 13000

เว็บไซต์:  www.techtron.co.th/windturbine-system-2

Email: chokchai@techtron.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 66(0)21011684


Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

      Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
      Logo